Verdere verbinding

Op 14 september vertrekt de projectcoördinator van Ruimte voor Grace om per fiets zes projecten te bezoeken. Dat staat ook in de Pinksterweek mei 2021. De selectie in maart 2020 van de eerste projecten voor het innovatieplatform Space for Grace viel ongeveer samen met de eerste lockdown. De aanpak van maatregelen verhinderden echte kennismaking op het terrein. “Alleen door een bezoek ter plaatse krijg je een volledig zicht op de gecombineerde dynamiek, voortkwamen dynamiek en meestal ook al een dynamisch effect genereerden. Net die innovatie en vitalisering zijn het opzet van Space for Grace”, aldus Raf Lust.

“Alleen door een bezoek ter plaatse krijg je een volledig op de gecombineerde dynamiek, voortkwamen dynamiek en ook al een dynamisch effect genereerden. Net die innovatie en vitalisering zijn het opzet van Space for Grace”

Tracing Grace is ook in de 2.0-versie niet zomaar een fietstocht. Het ene project geeft een symbool mee voor het volgend project, met een persoonlijke boodschap. Op elke plek wordt ook ' Amazing Grace ' gespeeld. worden een organist, soms een solist van een koor ingezet. Zelfs beiaardiers beklommen er hun toren voor. Amazing Grace is ook het onderwerp dat onderweg ter sprake wordt gebracht, tijdens toevallige ontmoetingen met andere fietsers of wandelaars. Het lied met de bekende melodie is 250 jaar oud en is van de hand van de kapitein op een slavenschip. Als die in een zware storm terechtkomt en twee maten overboord ziet slaan, komt hij tot inkeer, gooit hij zijn leven over een andere boeg. Vanuit het realistisch dat leven één en al amazing grace is, schrijft hij het gelogen. “Eens was ik verdwaald, maar nu ben ik gevonden, was blind, maar nu zie ik.

”Verbazingwekkend hoe anekdotes naar boven, als je de link legt naar 'de mooiste dingen zijn gratis”, komen de project op coördinator. 

Tracing Grace 2.0 vertrekt 14 september vanop het dekenaal overleg van het dekenaat Pelt. Lust: “Als parochie-assistent blijf ik met de voeten in de praktijk staan. Het is dezelfde praktijk waarin mensen hun weg zoeken om ook in de toekomst geloofsgemeenschap te zijn en een project indienden bij Space for Grace.”

”Verbazingwekkend hoe anekdotes naar boven komen, als je de link legt naar 'de mooiste dingen zijn gratis”

De 'laatste' halte van Tracing Grace 2.0 is Leuven, waar op 20 september internationaal overleg is met de Nederlandse en Duitse partners, die vanuit hun eigen pastorale context het Space for Grace-programma uitrollen en daar wetenschappelijk onderzoek over doen. wordt ook dàt element in de aandacht gebracht.

In oktober is er nog een bezoek in uitgesteld relais: het bezoek aan Filosofenfontein Heverlee, nav het fonteinfeest.

De projecten die tijdens Tracing Grace 2.0 bezocht worden, zijn:

Zoekpunt Genk . 14/9/2021 Ondanks Corona opende Zoekpunt - de kerkplek van dekenaat Genk in het winkelcentrum - op 12 mei 2020 de deuren. Door de inzet van een gedreven projectteam én een enthousiaste ploeg vrijwilligers, is Zoekpunt begonnen elke week van dinsdag tot zaterdag in de voor- en de namiddag gestart. Zoekpunt groeit metterdaad als ontmoetingspunt, prikkelpunt, infopunt en winkelpunt.

Xenner Mol – Balen 15 & 22/9/2021. In een eerste moment op 15 september is er de ontmoeting en uitwisseling met het projectteam, dat de presentietheorie wordt aangekondigd in het rondtrekken met een caravan naar de wijken en pleinen van de uitgestrekte gemeente, om er tegemoet te komen aan de vragen en de noden van mensen . Soms is dat een spirituele honger vanuit levensvragen, soms is het gewoon het delen van kleine momenten van geluk. Het bezoek aan het project in werking is op 22 september in de woonwijk Keirlandse Zillen.

Buizingen - Ene Plekke 16/9/2021 'Ene Plekke' komt voort uit het idee om een ​​ruimte te creëren met en voor de vormselgroepen, waar iedereen de mogelijkheid vindt om zelfs op adem te komen.

De ruimte zal zich situeren in de kerktuin. De keuze voor de kerktuin was een bewuste keuze om het project laagdrempelig te houden voor iedereen die zoeker is, geprikkeld wil worden, die een rustmoment zoekt, … Zo kan iedereen komen en gaan wanneer hij of zij wil en is de plek altijd ter beschikking van van zij die er nood aan hebben.

Duffel – Unconditional 17/9/2021

Unconditional creëert samenkomsten die geloven in de 21e eeuw plausibel maakt en wekt zo de bereidwilligheid om mee te werken aan een vernieuwde geloofsgemeenschap. De samenkomsten en initiatieven worden georganiseerd door enthousiaste ruimdenkende gelovigen voor ieder die op zoek is naar positiviteit, spiritualiteit of relevante religiositeit. Unconditional benadrukt de persoonlijke vrijheid, door in te zetten op een verwelkomende spiritualiteit langs wegen van muziek, ontmoeting, meditatief en affirmatief gebed en verkondiging. Op 17 september worden de laatste afspraken gemaakt voor de eerste celebration van het werkjaar op 24 september.

Eeklo H. Clara parochie 18/9/2021 Dit project heeft 2 (samenhangende) speerpunten: (1) de spaninningen van de jaren rond de initiatie in verder intensifiëren en zoeken naar een nog permanenter aanbod, met een focus op jonge gezinnen, en (2) de communicatie en zelfs nieuwe wegen inslaan, vanuit de vraag “Hoe kunnen we als parochie ook vandaag op de figuurlijke areopaag staan?”

Dominicus- Gent 19/9/2021 Dominicus Gent, met de Blaisantkerk in de Rabotwijk als thuishaven, zet een verbrede, verbindende en geïntegreerde en online communicatie op rond de vier kernthema's: vieringen, Bijbel, Dominicaanse inspiratie en maatschappij & wereld.

Leuven 20/9/2021 Internationaal overleg met de Nederlandse en Duitse partners, die vanuit hun eigen pastorale context het Space for Grace-programma uitrollen en daar wetenschappelijk onderzoek over doen. Voor Vlaanderen wordt die rol opgenomen door het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de KU Leuven.

Filosofenfontein Heverlee 23/10/2021 Het project verlengde de realisatie van drie doelen: 1. interne versterking van de gemeenschap van Filosofenfontein, maar ook 2. externe versterking door netwerkverbreding. Dit alles moet ultiem bijdragen aan 3. een veranderende visie op de kerk van morgen. Het fonteinfeest is een verdichtingsmoment in dat traject.

Tracing Grace kan je volgen via facebook, instagram en youtube, of via de blog op www.spaceforgrace.be. Op deze website is trouwens ook het aanvraagformulier te vinden, waarmee je voor 19 december 2021 een innovatief project kan indienen voor de derde selectie van projecten Space for Grace.