Learning communities

als katalysator voor leren van elkaar

Space for Grace wil een positieve en dynamiserende bijdrage leveren aan geloofsgemeenschappen in de Kerk in Vlaanderen. Bewust van de rijke inhoud van het Evangelie en geïnspireerd door de traditie van het Katholiek sociaal denken wil Space for Grace plaatselijke geloofsgemeenschappen stimuleren om innovatief te vitaliseren, de pastorale werking grondig te evalueren en met de hulp van specialisten ter zake processen te monitoren. Leren van elkaar is dan een eerste stap. De learning communities versnellen dat proces.

De learning communities verlopen op twee sporen.

Het innovatienetwerk heeft na de selectie twee soorten samenkomsten, gespreid over anderhalf jaar. Er zijn vier inhoudelijke sessies, die een sterk aanbod doen rond specifieke thema's. 'Communicatie'. 'Ter plaatse een leerproces opzetten.' 'De ecclesiologie van Sellmann' als één van de hoekstenen waarop Space for Grace wordt uitgebouwd'. Daarnaast zijn er een viertal clustersamenkomsten: kleinere groepen die onder begeleiding een groepsproces doorlopen en daarbij zelf de leerdoelen vastleggen. De indeling van de clustergroepen gebeurt op basis van inhoudelijke verwantschap tussen projecten.