Webinars vanuit Elisabeth en Pastorale Zorg

Ook dit werkjaar zet het Academisch Centrum voor Praktische Theologie i.s.m. de UZ Leuven in op webinars over actuele pastorale thema's. Zorgpastores, maar ook andere geïnteresseerden, kunnen dan ook van achter de computer thuis of op het werk live deelnemen aan vormingsmodules en/of kunnen de opname van het webinar herbekijken. Geen files meer, geen verplaatsingen, geen afwezigheid in de voorziening en toch bijleren over actuele thema’s!

In veel katholieke geloofsgemeenschappen zoeken mensen naar nieuwe wegen. Om van waarde te zijn voor de ander, om spiritualiteit vorm te geven, en anderen zich verbonden te laten voelen met de gemeenschap. Dit vraagt veel creativiteit van de betrokkenen. Hoe kun je een vitale gemeenschap blijven of worden? Hoe kun je mensen ruimte bieden om Gods liefde te ervaren? Het is een zoektocht die vraagt om experimenteren en innoveren. Vanuit haar eigen missie en visie vindt Porticus het belangrijk dat dit gebeurt en met Space for Grace ondersteunt zij deze zoektocht. Zo werden in het eerste werkjaar (2019) een 17-tal projecten geselecteerd die financiële en projectmatige ondersteuning kregen.

In dit webinar, dat plaatsvindt op donderdag 9 december van 9 uur tot 10.30 uur, worden twee boeiende projecten die zich inzetten voor een hedendaagse geloofsgemeenschap voorgesteld. Welke projectdoelen hielden zij voor ogen? Hoe hebben ze deze gerealiseerd? En wat hebben deze projectleiders geleerd over het stimuleren van katholieke geloofsgemeenschappen?

 • Project 1: Dekenaat Genk - Genk
  Het dekenaat kon dankzij een erfenis een winkelpand aankopen op een drukke winkelas. De inrichting van dit pand in het shoppingcentrum van de stad is belangrijk om er te kunnen zijn voor mensen en om hen in hun zoektocht naar zingeving te prikkelen en te bemoedigen. Het hele proces van aankleding en invulling van dit aanwezig-zijn mag groeien langs synodale weg.
 • Project 2: House of Compassion - Brussel
  In een nieuwe werkvorm wil House of Compassion een christelijk leven leiden in het hart van de stad en van Europa, met de Begijnhofkerk als themakerk rond ‘gerechtigheid en mededogen’. In 2 een steeds meer gepolariseerde werkelijkheid is er nood aan solidariteit en menselijkheid. In de specifieke context van de Brusselse smeltkroes wil House of Compassion openstaan voor het ritme van de stad en in dialoog treden met al wie er woont of op bezoek komt.

Inschrijven voor 9 december 2021 kan via deze link!

In het webinar, dat zou plaatsgevonden hebben op donderdag 20 januari van 9 uur tot 10.30 uur, kwamen twee andere projecten aan bod. Op de nog te bepalen datum worden deze vragen beantwoord: Welke projectdoelen hielden zij voor ogen? Hoe hebben ze deze gerealiseerd? En wat hebben deze projectleiders geleerd over het stimuleren van katholieke geloofsgemeenschappen?

 • Project 1: Lof der duurzaamheid
  Met vijf uitgewerkte kunstinstallaties wordt duurzaamheid verpakt in kunst. De maker van deze vijf werken nodigt zes andere kunstenaars uit om hun kunstvorm te verwerken in zijn monumentale installaties. Voor iedere kunstinstallatie wordt een muziekstuk gecomponeerd. Verdiepend komt een leesgroep maandelijks samen rond teksten met een ecologische insteek. Op vrijdagen in de Vastentijd is er een sobere maaltijd met getuigenissen, op de zondagen ervan worden de thema's verbonden met de Evangelielezing. Met het project worden zowel de reflectie over als de activiteiten ten behoeve van verdere integratie in de geloofsgemeenschap ondersteund.
 • Project 2: H. Clara-parochie - Eeklo-Kaprijke-St.-Laureins
  De inspanningen van initiatie in geloof worden dankzij het project verder geïntensifieerd. De geloofsgemeenschap wil een permanenter aanbod naar jonge gezinnen uitwerken en nieuwe wegen opzoeken om de communicatie te optimaliseren.

Inschrijven voor 20 januari 22 kan via deze link.