Verbonden vieren via Zoom

De oasevieringen in Sint-Truiden zijn voor velen een echte oase: een plek om samen te zingen en te bidden, te vieren rond het Woord en de Tafel van de Heer. Een plek om gemeenschap te vormen, niet alleen tijdens de eucharistievieringen, maar ook achteraf bij een tasje koffie en een koekje. Jammer genoeg strooide corona ook hier roet in het eten. In de periode dat er weer vieringen konden plaatsvinden, zij het in kleine groep, zochten we onze weg. Het was bevreemdend, een ‘afkooksel’ van wat oase anders was. Toch deed het ook deugd om samen te komen, zij het dan op afstand.

Toen in november dit fysiek samenkomen opnieuw wegviel, en de advent in aantocht was, voelde men vanuit de oasewerkgroep toch de noodzaak om samen ons geloof te delen en mekaar te ontmoeten. Dan maar online, met ‘zoomvieringen’: een half uurtje samen stilvallen in deze sterke tijd, samen bidden en achteraf in breakoutrooms mekaar even ontmoeten. Het werd een feest voor jong en oud, met een Godly Play verhaal dat iedereen op sleeptouw nam en minstens zo verdiepend werkte voor de ouderen als voor de kinderen. Er wordt gezongen, gebeden, gedeeld, gedankt, ieder van achter zijn of haar scherm, maar verbonden in geloof, telkens met een vijftiental schermen en een veertigtal deelnemers, jong en oud, gezinnen en alleenstaanden.

Een korte schets van de opbouw en verloop: welkom – iedereen micro uit – kruisteken – kaars aansteken en gebed – lied - Schriftwoord – Godly Play verhaal – verwerkingsvraag om thuis over na te denken – deelmoment via de chat – vrije voorbede met antwoordzang – Onze Vader, waarbij ieders micro aanstaan, lekker door elkaar, maar intens verbonden met elkaar – slotgebed door een kind – ontmoeting in kleine groepen. Op iets meer dan een half uurtje zijn we klaar. Zij die willen kunnen daarna aansluiten voor de gestreamde eucharistieviering vanuit de zondagskerk. Onze zoomviering vraagt weinig tijd van de deelnemers, maar geeft toch een andere beleving van de zondag, en een verbondenheid met God en met elkaar. Voor sommigen was het drempelverlagend, anderen hadden nog nooit zo intens de advent met het gezin beleefd. We kunnen er alleen maar dankbaar om zijn, zeker na een erg geslaagde Kerst-zoom, met meer dan 70 deelnemers! Het verhaal kreeg een vervolg bij Maria Lichtmis en gaat nog steeds verder. Uiteraard missen we onze fysieke samenkomsten, maar zolang de coronamaatregelen blijven gelden zetten we deze zoommeetings verder in de veertigdagentijd. Meer info op www.oaseviering.be of viaoaseviering@gmail.com.

Evi Freson