ZOEKPUNT - dekenaat Genk

Het dekenaat kon dankzij een erfenis een winkelpand aankopen op een drukke winkelas. De inrichting van dit pand in het shoppingcentrum van de stad is belangrijk om er te kunnen zijn voor mensen en om hen in hun zoektocht naar zingeving te prikkelen en te bemoedigen. Het hele proces van aankleding en invulling van dit aanwezig-zijn mag groeien langs synodale weg.

www.dekenaatgenk.be/zoekpunt


Dienstbaar aanwezig zijn in deze tijd

Het nieuwe dekenaat Genk beslaat vijf gemeenten, bevat acht pastorale eenheden en in totaal 38 parochies. De sociologische context is de secularisatie. Kardinaal Hollerich (Luxemburg) stelt dat - wanneer wij ons als Kerk terugtrekken in onze eigen kleine kring - wij die secularisatie nog verder versterken! Hoe raken we in gesprek met de vele zinzoekers van deze tijd? Genk-Centrum is een belangrijk winkelcentrum voor de brede regio. Daar liggen kansen. Onze idee is dus om een pand te betrekken op de drukste winkelas van Genk en daar als kerkgemeenschap “dienstbaar aanwezig” te zijn.

Wat ons inspireerde en aanzette...

* paus Franciscus zegt ons voortdurend: “ga naar buiten…”

* we geloven dat we op deze wijze in gesprek kunnen raken met de vele zinzoekers, die we niet bereiken via de klassieke pastorale en liturgische wegen

* we willen als Kerk aanwezig zijn midden in de samenleving: luisterend, maar ook prikkelend, nieuwsgierigheid wekken, iets wat sluimert wakker schudden… letterlijk “een open deur” zijn

* we verstaan onze zending als Kerk als een dienst aan het geluk van de mensen; maar dan moeten we ook bereikbaar en aanspreekbaar zijn…

* we geloven dat een dergelijke missionaire dynamiek ook een nieuwe adem kan schenken aan onze (vermoeide en verouderde) geloofsgemeenschappen

Toeval?

De projectoproep Space for Grace was één van de puzzelstukken, die zomaar samenvallen: de zending van het nieuwe dekenaat, de financiële mogelijkheid (erfenis) om een winkelpand aan te kopen… en dan de kans om via Space for Grace deskundige hulp te krijgen (begeleiding en learning community) én fondsen voor de verdere uitwerking van het project.

Een winkel als middel, niet als doel...

Het hoofddoel is zoekend groeien in een missionaire pastoraal. Dat begint met “er zijn voor mensen”, een luisterend oor, een goed gesprek …

Tevens willen we mensen prikkelen en bemoedigen in hun zoektocht naar zingeving. In onze etalage is een tv-scherm met elke week nieuwe prikkelende beelden, een doordenkertje (bijv.visjeposters.nl) …

In vakantieperioden geven we suggesties voor activiteiten voor jong en oud, binnen en buiten …

Boeken die we in de kijker zetten, kun je bij ons voor 14 dagen lenen.

Een andere functie is een contact- en infopunt (in aanvulling op de plaatselijke parochiesecretariaten): mensen proberen te helpen met alle mogelijke vragen (praktische vragen zoals doopattest voor huwelijk, maar ook meer inhoudelijke vragen). Zo kunnen eveneens zinvolle initiatieven van parochies en federaties worden gepromoot.


Ons doel is bereikt...

Wanneer kerkplek Genk een bruisende plek wordt, waar mensen graag naar toe komen, omdat er altijd wel iets “zinvol” te beleven valt.

Wanneer de vaste winkelgangers week na week halt houden bij onze etalage, benieuwd naar het filmpje en de uitspraak van de week…

Wanneer de medewerkers aan het project onderling gemeenschap vormen (en niet gewoon hun uurtjes komen zitten).

Wanneer onze kerkgemeenschap een nieuwe adem vindt vanuit deze missionaire dynamiek.

Meer info: www.dekenaatgenk.be/zoekpunt