Werkgroep jongerenkerk Dekenaat Aalst

Het project biedt een uitweg aan jongeren in de scholen die iets verder willen gaan met hun geloof en die in de territoriale pastoraal en in de schoolpastoraal (een school is immers geen kerk) te weinig plekken vinden om dit op eigen maat te beleven. Terzelfdertijd biedt het aan de territoriale pastoraal een kans om jongeren te verwelkomen in het kerkelijk midden. 

https://www.kerknet.be/dekenaat-aalst

Hoe het ontstond

In één van de scholen van dekanaat Aalst gaat men sinds meer dan tien jaar met leerlingen op vrijwillige basis naar Taizé. Een aantal van deze (meestal niet kerkbetrokken) jongeren doen ginds een ‘kerk-ervaring’ op, maar eenmaal thuis vinden ze geen of te weinig mogelijkheden om hiermee verder te gaan. En zo valt het ‘zaad’ in een niet zo goede bodem. Vanuit deze bezorgdheid zijn er dan vanaf juni 2018 contacten gelegd met andere scholen en het dekenaat.

De volgende stap

Voor en na het Allerheiligenverlof van 2019 gaven de godsdienstleerkrachten een thema-les over Taizé en was er het getuigenis van twee permanenten uit Taizé (Belèn uit Argentinië en Lisa-Marie uit Duitsland). In het Hemelvaartsverlof (van woensdag 20 tot zondag 24 mei 2020) gaan jongeren uit de derde graad van de scholen op vrijwillige basis naar Taizé. De teller staat op dit ogenblik op 30 leerlingen. Gebruik makende van het momentum in Taizé wil men daar het voorstel lanceren om in Aalst met een jongerenkerk te beginnen rondom de pijlers vriendschap met Jezus in gebedsmomenten met liederen,vriendschap met elkaar in de geest van Jezus en in vriendschap met kansarmen.

De uitdaging

Het is de overtuiging van enkele pastoraal betrokken medewerkers in de scholen dat het mede hun zorg is om, in onderlinge samenwerking met de territoriale pastoraal, een kerkelijk aanbod voor jongeren op dekenaal vlak te realiseren. De verantwoordelijkheid van een dergelijke jongerenkerk zou én bij de territoriale pastoraal liggen, én bij de deelnemende scholen. In de uitbouw ervan zouden enkele (godsdienst)leerkrachten samen met een aantal mensen uit de territoriale pastoraal mede de verantwoordelijkheid dragen.

Bewust van de nood

Een dergelijke jongerenkerk wil en kan uiteraard niet de schoolpastoraal ad intra vervangen, maar beoogt een supplement hierop te bieden voor jongeren die kerkelijk wat verder willen gaan en die daartoe in de schoolpastoraal en in de territoriale pastoraal op dit ogenblik te weinig kansen vinden op hun maat.

https://www.kerknet.be/dekenaat-aalst

De eerste aanzet

Een belangrijk instrument voor de opstart en doorgroei van deze jongerenkerk is de jaarlijkse reis naar Taizé. Een mogelijk model van jongerenkerk is een maandelijkse samenkomst op zaterdag, met onderlinge ontmoeting, engagement naar kansarmen toe en een Taizé-gebedsmoment. Het dekenaat stelt een ontmoetingsruimte voor deze jongerenkerk ter beschikking. Uiteraard wil men de jongeren betrekken in deze zoektocht om een jongerenkerk vorm te geven.