Vrijwilligen - Verbindende Emmaüsmomenten Aalst

Het project heeft als focus om te groeien als algemene, gastvrije geloofsgemeenschap die door de inzet van vrijwilligers verbinding tot stand brengt met Aalst en omgeving (a), en hen constructief leren omgaan met veranderingsprocessen (b).

Vrijwilligen is een werkwoord

  • De vrijwilligers vandaag zijn niet meer die van vroeger. Hun gedrag is anders, maar ook hun dispositie ten opzichte van hun vrijwilligerswerk, en hun zelfbeeld als vrijwilliger is mee geëvolueerd. De ‘vrijwilliger’ is als concept meer fluïde geworden. Wat de organisatie als vrijwilliger ziet, komt niet per se overeen met de conceptualisering van ‘vrijwilliger’ door die vrijwilligers zelf!
  • Uit onderzoek spreekt de schrik voor het overbevragen van vrijwilligers. Ook dat speelt vandaag sterk in hoe men met vrijwilligers omgaat. Het inschakelen van vrijwilligers gebeurt dan ook telkens voorzichtig, zeker als het gaat om taken waar die specifieke vrijwilligers nog niet eerder voor werden ingezet. Het komt er vooral op aan het enthousiasme en de passie van de betrokkenen te koesteren en te laten groeien. Daartoe moeten al te bruuske veranderingen in de structuur of communicatie worden vermeden en organisaties doen er best aan hun verwachtingen naar de vrijwilligers te differentiëren. Luisteren naar de vrijwilligers zelf is essentieel. Dat geven nagenoeg alle geïnterviewden aan.
  • Vrijwilligers kiezen voor een bepaalde organisatie met een bepaald vrijwilligersmanagement, maar omgekeerd kunnen organisaties zich ook aanpassen aan de veranderende vrijwilliger. Deze zoektocht laat zich voelen in de communicatie naar de vrijwilligers maar ook in de interne structuur van de organisatie zelf, een structuur waarvan wordt gezegd dat ze “kraakt en beweegt”.

De plek van waaruit...

Emmaüs is een open en zingevende stilteplek in de stad Aalst die zich situeert in het hart van de voormalige Karmelsite. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich diverse scholen en zaken, arme en rijkere buurten, (super) diverse voorbijgangers en bewoners,…

Bronnen van inspiratie

Op 22 juni 2019 gaf Jean-Paul Vermassen, stichter van Emmaüs, bij de opening van het nieuwe Emmaüs een lezing met als titel 'De kracht van de stilte'

“… Het is het toch wel een heel bijzondere betekenisvolle ervaring om uitgerekend hier op deze plek, waar de contemplatieve zusters van de Karmel decennia lang samenkwamen voor gebed en bezinning het te hebben over de kracht van stilte in de stad van de moderne mens.

Hier in deze sacrale ruimte (-s) is het de passende plek om als Emmaüsgangers te verzamelen en verstillen.

Het is mooi en kostbaar dat een nieuwe groep mensen de mystieke fakkel van de zusters karmelietessen overneemt en verder brandend houdt voor zinzoekers en zoekende christenen in de stad en regio Aalst.

Daarom dit voorstel.

Zouden we in de traditie van dit huis onze mijmering over stilte niet

op de wijze van de stilte die hier door beleefd en doorleefd?

Laten we niet enkel de woorden over de stilte klinken maar laat ons meteen de stilte zelf ook meespreken.

Het is eerst de dichter Leonard Nolens die ons uitnodigt.

Vertraag
Vertraag
Vertraag je stap

Stap trager dan je hartslag vraagt

Verlangzaam
Verlangzaam
Verlangzaam je verlangen

En verdwijn met mate

Neem niet de tijd
En laat de tijd

je nemen
Laat ... "