Virtuele ontsluiting van vieringen vanuit St.-Servaasbasiliek Grimbergen

We willen op een innovatieve, hedendaagse en toegankelijke manier mensen uit de (lokale) gemeenschap connecteren op de liturgie en maken we nabijheid van Kerk op een nieuwe manier mogelijk. Tegelijk moet dit project een inspirerend pilootproject zijn rond virtueel ontsluiten van activiteiten vanuit geloof en liturgie.

http://www.abdijgrimbergen.be/prior-johan-goossens

AbdijWZC H.Hart

Het opzet

We willen de erediensten in de Sint-Servaasbasiliek in Grimbergen virtueel ontsluiten naar de gemeenschap in Grimbergen en daarbuiten. Tegelijk moet dit project een inspirerend pilootproject zijn rond virtueel ontsluiten van activiteiten vanuit geloof en liturgie. Vooral in dit huidig veranderend (corona)tijdperk.

Zichtbaar worden in deze tijd.

In co creatie met de lokale geloofsgemeenschap en alle partners loopt momenteel een technisch onderzoek naar de virtuele ontsluiting van de eredienst en de liturgie in de Sint-Servaasbasiliek in Grimbergen. We willen snel overgaan tot de technische realisatie en een werking opzetten binnen de lokale geloofsgemeenschap rond dit project. We willen in een grootschalige gerichte communicatie de gemeenschap informeren en connecteren op de mogelijkheden om de eredienst en de liturgie te bekijken/volgen. Binnen de bovenvermelde partnerships willen we de erediensten en liturgie online streamen en uitzenden in het woonzorgcentrum Heilig Hart en de woonzorgcentra van Curando. Op lange termijn willen we ook de erediensten gaan streamen in de andere parochiekerken van Grimbergen. Daarnaast werken we samen met Kerknet, op vraag van de Bisschoppenconferentie, om de eredienst op weekdagen ook via hun kanalen/platform te delen. Alle ervaringen/adviezen in dit pilootproject worden verwerkt in een inspirerend draaiboek met webinar die kan dienen voor iedereen die activiteiten vanuit geloof en liturgie virtueel wil ontsluiten.

Met een abdijgemeenschap als constante factor...

De huidige pastorale situatie maakt het noodzakelijk bestaande evidenties bij te sturen. Waar in het verleden elke parochie zijn eigen autonomie had, zien we steeds meer en meer samenwerking tussen de verschillende parochies en is de pastoor verantwoordelijk voor meerder parochies. Dit leidt tot vragen als: “Heeft het zin en is het haalbaar dat elke parochie nog zijn eigen zelfstandigheid heeft?” en “Heeft het zin en is het haalbaar dat alle huidige kerken enkel en alleen ter beschikking worden gesteld voor de eredienst?”

Het project moet een kans bieden aan de inwoners van Grimbergen die zich niet meer kunnen verplaatsen naar de basiliek. Op deze manier kan men de eredienst en liturgie blijven volgen van thuis of in één van de andere lokale parochiekerken. Op deze manier blijft men verbonden met de lokale geloofsgemeenschap en vormt men tijdens het bekijken van de stream in parochiekerken lokaal gemeenschap