Verbonden met elkaar in en rond Kleine Brogel

We willen kleinschalige projecten opzetten die op een laagdrempelige en levendige manier de sterke tijden van het jaar in de kijker zetten en zo mensen uit verschillende sectoren samenbrengen en verbinden met elkaar.

https://www.kerknet.be/parochie-sint-ursula-kleine-brogel/contact

Wat voor ons belangrijk is

Belangrijk vinden we dat toevallige passanten kunnen zien dat er iets te vieren valt in en rond onze kerkgemeenschap. Niet enkel het inhoudelijke maar eveneens het visuele aspect bij het vieren geven we veel aandacht.

Hoe kunnen we dit jaar de sterke tijden op een levendige en vernieuwende manier vieren en mensen vanuit andere hoeken laten meedoen/meevieren? Of hoe kunnen wij als parochie vb.de jongeren extra stimuleren op de startdag van hun vereniging en hen een hart onder de riem steken door samen met hen een viering voor te bereiden en allemaal samen te komen rond de kerk in het centrum van ons dorp?

het visioen

Meer verbondenheid en vreugde brengen tussen gelovigen maar zeker ook met mensen die niet gelovig zijn. Hoe kunnen we die ‘Blijde Boodschap’ omzetten in onze gemeenschap zodat mensen er blij van worden en gelukkig. Zoeken naar verdieping en schoonheid op velerlei manieren maar toch steeds vanuit christelijke inspiratie. Meer openstaan en uitnodigend zijn voor iedereen: kerkgangers of niet. Het gevoel creëren voor mensen dat ‘De kerk ook fantastisch kan zijn’ om het met de woorden van Rik Torfs te zeggen.

Wat ons inspireert

Omdat we telkens kleine projecten uitwerken zijn de symbolen of voorbeelden die ons begeesteren telkens anders. De bestaande rituelen en symbolen willen we behouden, maar er op een eigentijdse wijze uitdrukking aan geven, vb. de symboliek van Pasen is zo rijk . De symbolen van vuur , water, licht... geven tal van mogelijkheden om deze betekenis ervan in het dagelijks leven van mensen te plaatsen.

We hebben veel aandacht voor muziek en geven plaatselijk muzikanten de kans om in vieringen of bij activiteiten te komen spelen, wat het vieren zoveel sterker maakt.

Kunst inspireert ons, vb. met Allerheiligen hebben we op ons kerkhof mooie panelen gemaakt en er in kalligrafie gedichten op aangebracht over troost, afscheid, geloof… van o.a. Guido Gezelle, Ida Gerhardt tot Toon Hermans.