Unconditional Duffel

Unconditional creëert samenkomsten die, geloven in de 21e eeuw plausibel maakt en wekt zo de bereidwilligheid om mee te werken aan een vernieuwde geloofsgemeenschap.

De samenkomsten en initiatieven worden georganiseerd door enthousiaste ruimdenkende gelovigen voor ieder die op zoek is naar positiviteit, spiritualiteit of relevante religiositeit.

Unconditional benadrukt de persoonlijke vrijheid door in te zetten op een verwelkomende spiritualiteit langs wegen van muziek, ontmoeting, meditatief en affirmatief gebed en verkondiging.

www.unconditional.be   

Ga naar buiten!

We zijn veelal tevergeefs op zoek naar vitaliteit binnen de bestaande gemeenschap. Verrassend genoeg is er vitaliteit te putten in de menselijke beleving en honger die we terugvinden buiten de grenzen van de geloofsgemeenschap. Anders gezegd, de pauselijke oproep om naar de periferie te trekken, is er niet om zielen te winnen, maar wel om met de hulp van nieuwe ontmoetingen de zielskracht van de bestaande gemeenschap op te krikken.

Zichtbaar worden in deze tijd.

Het primaire pastorale werkveld is de gemeente Duffel, maar door onze digitale aanwezigheid via website en sociale media trekken we ook mensen aan die ons bezoeken vanuit andere plaatsen. Sinds we de eerste stappen in digital streaming hebben gezet, verruimt die scope naar eenieder die de Nederlandse taal machtig is.

Het project Unconditional is een geheel nieuw initiatief. Het richt zich met nadruk op kerkverlaters en niet-kerkelijke mensen, maar met oog op de versterking van de geloofsgemeenschap.

Weet alvast...

Weet alvast...