Regenboogproject Effatagemeenschap Gent

De dynamisch geloofsgemeenschap Effata die in de Clemenspoort in Gent haar thuisplek gevonden heeft, wil binnen een gedeeld verhaal vijf (nieuwe of vernieuwde) teams creëren en koppelen aan een generatie. Elk team wordt uitgenodigd om actief en creatief, in de taal en de stijl van hun generatie, deel te nemen aan de geloofsgemeenschap. Zo krijgt elke generatie ademruimte. Een professionele part-time pastorale trekker versterkt en faciliteert het vernieuwingsproces en slaat de nodige bruggen tussen de generaties onderling.