Raak aan en laat je raken. OLV over de Dijle Mechelen

Kerken immers stilteplekken waar gelovigen of niet gelovigen, toeristen of toevallige passanten, enkelingen of gezinnen spiritueel voedsel kunnen vinden, waar zoveel nood aan is in deze tijd.

Het zintuigelijk geraakt worden is heel belangrijk. Vandaar de titel “Raak aan en laat je raken”. Onze zintuigen zijn de meeste directe toegangspoort naar een meer dan gewone ervaring. De verrijkende spirituele toets(en) zou(den) een sobere en respectvolle aanvulling zijn op het materieel erfgoed van onze Kerk.

https://www.onzelievevrouwoverdedijle.be/

Maar er is meer

Naast vooral informatieve dragers is er heel wat potentieel om Gods-begaan-zijn-met-mensen op een hedendaagse manier naar onze kerkgangers, naar passanten, … te vertalen. Verdieping staat hierbij centraal.

Ons vertrekpunt is de spiritualiteit die eigen is aan onze gemeenschap en die we onlangs hertaalden in onze zeven uitgangspunten. Toegespitst op ons voorstel verwoorden we die spiritualiteit als volgt :

  • we willen Jezus’ boodschap actualiseren en Gods aanwezigheid tastbaar maken
  • we vormen samen een levendige en levengevende  gemeenschap waar ruimte is voor diversiteit

Mogelijke invullingen

Intussen zijn reeds mogelijke invullingen met hedendaagse elementen verwoord. Deze dienen verder afgetoetst te worden en tot een coherent geheel vertaald.

Bij wijze van vingeroefening: eilanden die de sacramenten en levensfasen van mensen en gelovigen centraal zetten, een nieuw ambo met bijbellezing van de dag, muziek en stilte, beteksting: door aan de fiches van Torens aan de Dijle naast de kunsthistorische ook een spirituele verhaallijn toe te voegen, stijlvol visualiseren van sterkte tijden van het liturgisch jaar, laten ontwerpen van hedendaagse kazuifel, …

Word mensenvissers

Peter Paul Rubens schilderde in 1618-1619 De wonderbare visvangst voor het altaar van de gilde van de Mechelse visverkopers in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. Napoleon liet het schilderij in beslag nemen op het einde van de 18e eeuw, maar in 1816 keerde de triptiek terug. Eind 2020 start de restauratie en conservatie van het schilderij in de kerk, in de zijkapel waar het werk ook hing; daar zal de bezoeker de vorderingen kunnen volgen.

Wat is wonderbare visvangst in 2021?

In de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk wordt van september tot november 2021 een tentoonstelling gepland met actuele kunst in confrontatie met het schilderij. Hedendaagse kunstenaars gaan in dialoog met het drieluik, interpreteren de bijbelse inhoud en onderzoeken de huidige relevantie.

Namen van kunstenaars: (onder voorbehoud)

Virginie Bailly, Arne Bastien, Daniël Bellon, Karel Breugelmans, Johan Creten, Luc Dondeyne, Wouter Feyaerts, Moritz Götze, Nikita Kadan, Allart Lakke, Thomas Raat, Christophe Terlinden, Jan Van Imschoot, Herman Van Ingelgem