CULTUUR@KERK-IN-ROESELARE

Cultuur@Kerk-in-Roeselare creëert via multimediale thematische culturele evenementen ontmoeting en dialoog over de spirituele schoonheid en rijkdom van ons christelijk erfgoed en zingevingskader. De taal van die dialoog is die van de kunst en de schoonheid, een universele taal.

DIALOOG

“Cultuur@Kerk-in-Roeselare wil het christelijk narratief uitdrukkelijk en vrijmoedig een plaats geven binnen het culturele weefsel van de stad en daarbuiten. Het initiatief draagt het christelijk zingevingskader uit én verdiept het voor de eigen geloofsgemeenschap. De dialoog over en de vertaling naar vandaag van het eigen christelijk zingevingskader is binnen onze pluriforme, diverse en seculiere samenleving een noodzakelijke opdracht voor de kerk in het algemeen en voor een vitale geloofsgemeenschap in het bijzonder. Cultuur@Kerk-in-Roeselare organiseert die dialoog op een welbepaalde manier: Enerzijds door voor de programmatie samenwerkingsverbanden te creëren met andere culturele actoren en anderzijds via ‘opdrachten’ voor het artistieke en culturele werkveld. Deze ‘opdrachten’ worden geformuleerd op basis van studiewerk over en verdieping van onze spiritualiteit en ons christelijke cultureel erfgoed. Dialoog betekent in deze ook dat we de (artistieke) autonomie van de uitwerking van de opdracht respecteren en als een kwaliteit waarderen.”

COMMUNITY

Cultuur@Kerk-in-Roeselare wil met zijn projectmatige dynamiek ook een “community” – werking ontwikkelen. Deze werking loopt via de sociale media, maar ook door het aanbieden van vormings- en ontmoetingsactiviteiten in de aanloop naar een volgend thematisch evenement.


We willen ook aandacht besteden aan welbepaalde doelgroepen. In die zin willen we met onze werking een ruimer bereik halen dan enkel de cultuurconsument.

EDEN 2022

In oktober 2018 organiseerden wij een eerste multimediale culturele veertiendaagse over het thema ‘Stilte’.

In maart 2022 organiseren we ‘EDEN’.

Die bijbelse scheppingsverhalen vormen een diptiek. Het eerste luik is de liturgische hymne die vertelt over de schepping in zes dagen. Het tweede paneel is het paradijsverhaal. We lezen hier, heel summier samengevat, het verhaal over de mens die in de tuin wordt geplaatst en die vrijwel onmiddellijk het goddelijk gebod overtreedt waardoor hij uit de tuin verbannen wordt.

Met een tentoonstelling, concerten, film en lezingen ontsluit ‘EDEN’ de existentiële rijkdom van deze kleurrijke vertelling uit de Genesis.