Pastorale Eenheid Maria Magdalena - Mortsel

Na een bevraging bij de bevolking van Mortsel (door studenten van de Opleiding Communicatie Thomas More-Hogeschool Mechelen) wil de Pastorale Eenheid de huidige communicatie laten doorlichten. Van daaruit zoekt ze wegen om de 20- tot 60-jarigen duurzaam bij de gemeenschap te betrekken en zo verder te bouwen aan een vurige gemeenschap.

www.mijnparochie.be

Na de hervorming...

We zijn sinds 15 augustus 2019 een nieuwe Pastorale Eenheid geworden. Het landschap van de parochies is in transitie. Wij bevinden in de verstedelijkte rand rond Antwerpen. We willen op meer duurzame wijze een intergenerationele kerkgemeenschap opbouwen.

De volgende stap

We bouwen verder op een aantal initiatieven: de stand op de jaarmarkt, organisatie van de missieweek, familiedagen met vormelingen, inhoudelijke bijeenkomsten voor volwassenen, bezorgen van brieven van Kerk en Leven in alle brievenbussen, artikelen in een regionale krant, website… We merken dat hier al enkele positieve stappen gezet zijn, maar we hebben nood aan een coherente aanpak: evaluatie, samenhang, extra input, bijsturing én een uitbreiding naar de parochies van Edegem waar deze initiatieven nog niet vertrouwd zijn.

De uitdaging

We willen bekijken of de wegen van communicatie die we gebruiken wel de juiste zijn (juiste taal, juiste dragers, juist doelpubliek…) We dromen van een nieuwsbrief, een nieuwsflash, werken met sociale media, … Hiervoor willen we te rade gaan bij mensen uit het vakgebied en mensen uit organisaties met good practices om onze huidige werkwijze tegen het licht te houden. Van daaruit willen we een nieuw beleid ontwikkelen rond communicatie: nieuwsbrieven, social media, affichecampagne...

Concrete stappen

We vragen de opleiding communicatie van de hogeschool Thomas More Mechelen om een bevraging te organiseren bij de bevolking van Mortsel en Edegem: stel dat je iets van de kerk wil weten, waar ga je dan info zoeken? Welk kanaal heeft uw voorkeur? Aan welk initiatief zou je willen deelnemen? Enz. …

We vragen een gespecialiseerd communicatiebureau een doorlichting te doen van onze huidige aanpak en suggestie te doen.

We zouden graag spreken met mensen uit de opleiding toegepaste of pastorale theologie over het taalregister (in de brede betekenis van het woord) om te communiceren met ons doelpubliek

Het visioen

Het visioen is een vurige gemeenschap die intergenerationeel is én waar mensen van verschillende afkomst en nationaliteiten zich thuis voelen. De focus ligt op de 20-60 jarigen, maar zowel gehuwd als ongehuwd, volwassenen met en zonder kinderen…

Meer info: www.mijnparochie.be