Parochie Heilige Franciscus van Assisi - Assenede-Evergem-Zelzate

Via alpha-cursussen wil het project de nieuwkomers en parochianen, die zich met hun gezin voorbereiden op de initiatiesacramenten, laten ervaren wat het betekent om te leven vanuit verbondenheid met Christus en zijn gemeenschap. Er wordt werk gemaakt van een onthalende en evangeliserende Kerk (onder andere met onthaalkiosken) op de acht plaatsen waar mensen samenkomen.

www.parochie-assenede-evergem-zelzate.be

Na de hervorming...

De nieuwe parochie is een samenstelling van 16 oude parochies. Van het ene uiterste naar het andere uiterste is de afstand 35 km. Het gebied situeert zich deels op het platteland, deels in stedelijk gebied. De herstructurering kostte en kost heel wat energie. Hoe kan je vanuit deze situatie niet langer "structureel" maar ook weer "inhoudelijk" verder werken aan de evangelisatie, zowel van mensen binnen als buiten de Kerk?

De vraag ten gronde

Willen we morgen een levende geloofsgemeenschap blijven en daar sterker in worden, dan zullen we vandaag het Woord van God moeten verkondigen en mensen laten kennismaken of proeven van het geloof. Hoe kunnen we ze meenemen in het verhaal? Hoe kunnen we ze laten proeven van het geloof?

Te zetten stappen...

De evangelisatie is in de voorbereiding van de initiatiesacramenten te implementeren.

Aan nieuwkomers, maar ook aan de "bestaande" gemeenschap kunnen we alpha-cursussen aanbieden.

Op de acht plaatsen waar we als geloofsgemeenschap samenkomen, kunnen we werken aan een onthalende evangeliserende Kerk

Bewust van de nood

Ieder die honger heeft naar geestelijk voedsel, kan zich openstellen om Jezus te leren kennen.

Als het doel bereikt wordt...

dan zal een mentaliteitsverandering zichtbaar worden in de gemeenschap.

dan zullen mensen blijven komen, ook nadat ze de initiatiesacramenten ontvangen hebben.

dan zullen mensen bereid zijn om vanuit hun geloof zich voor anderen ten dienste te stellen

Meer info: www.parochie-assenede-evergem-zelzate.be