Jong-gezinnenwerking - Parochie Gent-Oost - Ledeberg

Vanuit het project zoekt de geloofsgemeenschap wegen om jonge gezinnen op een permanente en continue manier te betrekken in de opbouw van de gemeenschap door middel van o.a. begeleide ontmoetings- en vormingsnamiddagen, door in te zetten op gastvrijheid, verkondiging en geloofsverdieping. Daarnaast wil men op vlak van communicatie partners aanspreken en interessante fora ontdekken om als parochie op de figuurlijke areopaag van deze tijd te staan.

www.parochiegentoost.be

Het opzet

Het is belangrijk dat we gezinnen met dopelingen en eerste communicanten iets kunnen aanbieden na de toediening van de sacramenten. Na doopsel of eerste communie participeren de gezinnen niet meer aan de wekelijkse vieringen. Het is de bedoelingen gezinnen samen te brengen rond geloof, maar niet direct in een liturgische viering. Daarbij kan iets apart voorzien worden voor de ouders, de kinderen en wordt ook voor kinderoppas voor de allerkleinsten. Een gesprek rond een bijbels of een sociaal-gelovig thema voor de ouders, een Godly Play activiteit voor de kinderen…..We hopen zo gelovige groepen van gezinnen te vormen in onze parochie, waarbij eerste communie of vormsel gebed zijn in een meer continue geloofsbeleving en -met een stille hoop- jonge mensen ook participeren in gezins- en andere vieringen.

Vanuit de vaststelling

We zijn op het idee gekomen van het project omdat het de realiteit is dat, na een doopsel of eerste communie, ouders het contact verliezen met de kerk. We willen het contact met deze groep ouders behouden aan de hand van een viertal ontmoetingsmomenten in gelovig perspectief. Daarbij vertrekken we duidelijk van wat de ouders van de kerk verwachten. Daarvoor is een vragenlijst ontworpen die aan de ouders wordt meegegeven. De thema’s die voor hen belangrijk zijn en de concrete organisatie ligt ook bij hen, in samenwerking met enkele parochiaal verantwoordelijken (diaken, priester, catechisten)

De uitdaging

Op een niet- liturgische manier jonge gezinnen regelmatig samen komen om zich te laten inspireren door het bijbels verhaal op vragen die ze zelf hebben gesteld, zowel voor henzelf als voor hun kinderen.

Meer info: www.parochiegentoost.be