Op (I)pad met Franciscus - Rijkevorsel-Hoogstraten

Dit project is een essentieel deel van de samenwerking tussen de pastorale eenheid Sint Franciscus te Hoogstraten-Rijkevorsel en het Franciscaans belevingscentrum van de Kapucijnengemeenschap van Meersel-Dreef. Het wil de boodschap van het belevingscentrum via een unieke app laat doordringen in alle geledingen van de werking van onze pastorale eenheid, door mensen uit te nodigen tot verdieping en hen uit te dagen om keuzes te maken voor ons gemeenschappelijk huis van de schepping, de lokale kerkgemeenschap en de samenleving. Praktisch gaat het om het gebruik van een tablet tijdens en na het bezoek van het belevingscentrum.

https://sintfranciscus.com/index.php/contact-kapucijnenklooster

parochieklooster

De taal van de tijd

Het project is vernieuwend omdat het via een unieke app op een tablet moderne media in de samenwerking introduceert die de thematiek van het belevingscentrum versterkt en zo meer bruikbaar maakt voor de werking van verschillende pastorale activiteiten in de pastorale eenheid. De boodschappen, beelden en thema’s worden herhaald in liturgie en verkondiging en versterken daardoor de gemeenschapsopbouw. Het project zet in op de vitaliteit van onze lokale geloofsgemeenschap omdat het alle generaties aanspreekt, intergenerationeel werkt (doordat ouderen dit samen met jongeren kunnen beleven) en omdat het oproept tot actie en engagement op een creatieve manier.

    Bronnen van inspiratie...

    Het educatief project is een verdieping en uitbreiding van het spiritueel aanbod van het Franciscaans belevingscentrum. Het wil plaatselijke werkgroepen, verenigingen, klasgroepen, catechesegroepen en jeugdgroepen uitdagen om zich met hun groep, hun activiteiten en hun spiritualiteit te wortelen in een Franciscaanse voedingsbodem. Door voedzame spirituele impulsen wil het project nieuwe perspectieven aanreiken voor een geïnspireerde themawerking, voor een duurzaam engagement in het grote huis van de schepping, het lokale huis van de geloofsgemeenschap en het globale huis van de samenleving.

    ...gevoed door een spiritueel centrum

    Van bij de opening van het Franciscaans belevingscentrum is in het team van de pastorale eenheid het idee ontstaan om actief in te zetten op de Franciscaanse thema’s in de werking van de pastorale eenheid. Het Franciscaans belevingscentrum is een centrum dat mensen verstilt, confronteert met zichzelf, met God en met het eigen engagement voor de medemens en de samenleving. Het centrum heeft het potentieel om een goddelijke bron bij de bezoeker te beroeren, zich bewust te worden van een heiligend vermogen en zich te engageren voor een betere wereld. Vanuit een begeesterende samenwerking met dit centrum zien we tal van initiatieven ontstaan in onze pastorale eenheid die de geloofsgroei van diverse generaties stimuleren: een Franciscusdag, een Tiberiascatechese, een misdienaarswerking, een labyrintpelgrimage enz. Ook de inzet voor vluchtelingen en voor plaatselijke welzijnsschakels krijgt van hieruit een sterke impuls. Acties voor minderbedeelden en gevangenen worden mee opgezet vanuit ons geïnspireerde team van de pastorale eenheid.