Cafaith Tereken St.-Niklaas

Was het oorspronkelijke idee om een ontmoetingsdag een laagdrempelige opstap te laten zijn voor een jarenlange traditie van een parochieweekend en kansengroepen en gezinnen te bereiken vanuit de geloofsgemeenschap, voortschreidend inzicht leidde tot Cafaith: een plek waar jonge gezinnen elkaar kunnen ontmoeten. “Waar mensen zich kunnen thuis voelen en de kans krijgen elkaar zoveel mogelijk te kennen, vloeit solidariteit en inzet voort, wordt solidariteit en inzet volgehouden.”

Geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken

Waar we voor gaan

Wij zetten in op een gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt en de kans krijgt om elkaar zo veel mogelijk te kennen. We merken dat vandaaruit ook solidariteit en inzet voortvloeit en volgehouden wordt. We willen ook randkerkelijken (mensen die beroep doen op de gemeenschap voor een sacrament) blijven aanspreken.

De stap helpen wagen

Een ontmoetingsdag, als laagdrempeliger opstapje voor een jarenlange traditie van een parochieweekend, lijkt te slagen in het opzet: kansengroepen en gezinnen bereiken vanuit de geloofsgemeenschap. Ons opzet is hun bijdrage in de voorbereiding en de uitwerking van de ontmoetingsdag te vergroten, en op die manier de plaatselijke geloofsgemeenschap te vitaliseren. Eens er enkele gezinnen de stap wagen, merken we dat die weer andere gezinnen over de streep kunnen halen.

Ook jij hoort er bij!

We ondervonden reeds vaak, dat als mensen aangesproken worden en elkaar beter leren kennen, er een nieuwe dynamiek ontstaat waardoor mensen het de moeite vinden om deel uit te maken van onze levende gemeenschap. Mensen komen naar de vieringen ook voor mekaar. Maar we zijn nu vooral op zoek hoe we jonge gezinnen meer kunnen aanspreken. We zijn ervan overtuigd dat samenhorigheidsgevoel een belangrijke factor is om een geloofsgemeenschap levend te houden in de toekomst.

Meer info: www.sintjozeftereken.be