OASE, ruimte voor ontmoeting - St.-Truiden

In het kader van de zondagsliturgie willen we via de samenzang, de opstelling van de kerk en het actief betrekken van alle aanwezigen een hechte zondagsgemeenschap vormen. 

www.oaseviering.be

In het hart van St.-Truiden

De oasevieringen zijn ontstaan vanuit de wens en nood van (jonge) gezinnen en andere mensen die op zoek waren naar een levende geloofsgemeenschap waarin plaats en tijd is voor verzorgde liturgie, aandacht voor elkaar en ontmoeting. Oorspronkelijk vonden de viering tweemaandelijks plaats in een bijkerk van de centrumkerk, waar al enkele maanden geen zondagsliturgie meer was. Na enkele jaren heeft de deken van Sint-Truiden gevraagd om te verhuizen naar de kerk en parochie van Sint-Marten, in de Truiense winkelstraat, waar het parochiaal leven en het zondagsbezoek langzaam was weggeëbd. Dit was het moment waarop we ook overgeschakeld zijn naar wekelijkse zondagsvieringen, in een groter gebouw met een vaste interieuropstelling, zij het met het oude meubilair dat voorhanden was. Het feit dat er heel wat gezinnen, maar ook mensen uit het asielcentrum, psychisch kwetsbare en oudere mensen uit de parochie hun weg gevonden hebben en nog steeds vinden naar deze gemeenschap, toont het belang aan van de vieringen en de gemeenschap waar dit project voor bedoeld is.

Bronnen van inspiratie

Bron in de woestijn, laat ons dat voor elkander zijn.
In brood en in wijn zal liefde voor ons redding zijn.

In het land van zand en stenen, waar elk mens alleen moet wenen, zonder ’t water van het leven is er niets dan dood en pijn, maar wanneer we liefde geven zal de hele wereld leven, in een vriendschapsnet geweven, omdat God met ons zal zijn.

Bron in de woestijn, laat ons dat voor elkander zijn.
In brood en in wijn zal liefde voor ons redding zijn.

Kom, trek mee naar de oasen, waar ’t lam naast de leeuw kan grazen omdat zij ook ’t Woord eens lazen van ’t beloofde Vredesland.
Horizon waar wij van dromen, vol van bloemen, vlinders, bomen is die waar we thuis gaan komen. Kom leg jouw hand in mijn hand.

Bron in de woestijn, laat ons dat voor elkander zijn.
In brood en in wijn zal liefde voor ons redding zijn.

Alle dieren, alle mensen, trekken door de oorlosgrenzen omdat zij hun vredeswensen in vervulling zagen gaan.

Armen, rijken, alle dingen zullen van het kwade winnen, zullen samen Gods lied zingen en geen hart zal alleen slaan.

De uitdaging

De specifieke ellips opstelling van het interieur, zoals hierboven beschreven, zorgt voor een unieke beleving van de liturgie. Daarnaast is de kerk ook een plek voor ontmoeting, individueel gebed, en zorg voor elkaar.

We ervaring momenteel enkele problemen en uitdagingen met betrekking tot de interieurinrichting van de kerk:

  • Het inpassen van onze ellipsvormige liturgische opstelling, rond het Woord en het altaar en de bewegingen die we maken is in een kerk met klassiek grondplan niet vanzelfsprekend.
  • Het huidig meubilair is het oude kerkmeubilair, aangevuld met meubels en objecten van elders. Er is daardoor een gebrek aan eenheid en eenvoud in de inrichting van de kerk.
  • De ‘nevenfuncties’ zoals de kinderhoek waar de kindercatechese doorgaat, en de ontmoetingsplek waar we na de viering elkaar ontmoeten met koffie en gebak zijn ingericht in de zijarmen van het transept. Deze plekken zijn op dit moment weinig aantrekkelijk ingericht. De kinderhoek is op dit moment ook niet afgesloten van de ruimte voor liturgie wat als voordeel heeft dat de kinderen zich deel voelen van het gebeuren in de kerk, maar dit zorgt ook dat de kinderen makkelijker afgeleid zijn en dat er geluidsoverlast is in de kerk tijdens de viering.
  • Doordat de kerk in een winkelstraat ligt, lopen heel wat mensen de kerk in en uit, maar hier wordt – buiten een klassieke kaarsenhoek bij het Mariabeeld – weinig mee gedaan.
  • De flexibiliteit is bijzonder belangrijk om andere activiteiten, zoals het seculiere nevengebruik van de kerk, te ondersteunen.

Het visioen waarvoor we willen gaan

We dromen van een kerkgebouw als een ruimte waar mensen God en elkaar kunnen ontmoeten in liturgie en samen-zijn, een stilteplek in de stad, een plek die uitnodigt tot gebed en bezinning maar ook tot ontmoeting met anderen. Breder gezien dromen we van een gemeenschap van christenen waar mensen van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen, waarbij liturgie en ontmoeting hand in hand gaan en waar de overtuiging leeft dat de kerk in onze streek een toekomst heeft en uitstraling kan hebben. Een kerk die zich niet opsluit in zichzelf maar ook een ontmoetingsplek kan zijn voor de buurt waar ook niet-christenen zich thuis kunnen voelen. In die zin dus een plek van ontmoeting.

Ruimte voor ontmoeting

Meer info: www.oaseviering.be