Maison Bernadette – Zwevegem

Maison Bernadette werd op eigen kracht al uitgebouwd tot een diaconale en verbindende ontmoetingsplek voor de lokale gemeenschap. Vormelingen en (BUSO-)leerlingen worden betrokken om de groeiende groep van verdoken (kans)armen en eenzamen in de streek van dienst te zijn met tweedehandskleding en sociaal contact. Met de projectsteun van Space for Grace gaat de Pastorale Eenheid de uitdaging aan om een pastoraal luik uit te bouwen. De figuur van Bernadette Soubirous, patrones van de kerk, mag daarbij inspireren, door op een eenvoudige manier mensen te bereiken, te beluisteren en zo stil te getuigen van het eigen geloof. Het versterkt wellicht nog het intussen immens gegroeide engagement van velen. Een halftijdse beroepskracht zal er de hefboom voor zijn.