Lof der DUURZAAMHEID - Kortrijk

Met vijf uitgewerkte kunstinstallaties wordt duurzaamheid verpakt in kunst. De maker van deze vijf werken nodigt zes andere kunstenaars uit om hun kunstvorm te verwerken in zijn monumentale installaties. Voor iedere kunstinstallatie wordt een muziekstuk gecomponeerd.

www.kerkinkortrijk.be

Vaststelling

We stellen uit heel wat initiatieven (vanuit de kerk of vanuit andere organisaties) van de laatste jaren (aanbod Passio, Goede Vrijdagconcert, aanbod De Zindering, succes van de dag van de stilte, de interreligieuze dialoog, …) vast dat er in Kortrijk een blijvende nood is aan een religieus aanbod voor meerdere groepen uit de samenleving.

We willen de dialoog blijven zoeken en versterken met mensen die zich moeilijker kunnen vinden in een traditioneel religieus aanbod. Er zijn heel wat mensen op zoek naar verdieping, zingeving, samenhang, verbinding, al dan niet gekoppeld aan een relatie met een levende God. De pastorale eenheid investeert in een dergelijk aanbod.

Zichtbaar worden in deze tijd.

De huidige situatie van de kerk vraagt om een nieuwe organisatie. Maar dit nieuwe project is meer dan een structurele ingreep. We zetten deze stap vanuit het vertrouwen dat God altijd nieuw is en telkens weer toekomst openmaakt. We willen openstaan voor dat nieuwe dat ons toe-komt. Samen met wie een andere levensbeschouwing of godsdienst aanhangen, willen wij meebouwen aan een hartelijke stad, ons stukje van de nieuwe wereld. Dialoog en wereldwijd respect zijn hiervoor erg belangrijk.

Zowel vanuit het verleden als vanuit de toekomst komen nieuwe inzichten, vragen, uitdagingen op ons af. Het verleden: in het oude Bijbelwoord ligt een grote kracht opgeslagen, sterk genoeg om elke nieuwe tijd te inspireren. De toekomst: we willen ook intens luisteren naar wat op ons afkomt vanuit de samenleving dichtbij en veraf. Er leven heel wat vragen bij mensen vandaag.

In vele varianten horen wij drie vragen op ons afkomen: is er hoop? Wie wil voor mij zorgen? Wat is je droom ? “

Vanuit ieders eigenheid

Het project situeert zich in de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge in Kortrijk. Deze pastorale eenheid situeert zich in de Kortrijkse binnenstad en bestaat uit vijf geloofsgemeenschappen: Onze-Lieve-Vrouw, Pius X, Sint-Elooi, Sint-Maarten, en de Sint-Michielsjongerenbeweging, gehuisvest in een voormalig Jezuïetenklooster.

De vijf geloofsgemeenschappen willen in die context een relevant religieus aanbod aanbieden dat verschillende groepen kan aanspreken en boeien. De vijf geloofsgemeenschappen leggen daarom specifieke accenten : een multiculturele werking in Sint-Elooi, een jongerenwerking in Sint-Michiel, een werking rond en met jonge gezinnen in Pius X, een traditioneel klassiek kerkelijk aanbod binnen Onze-Lieve-Vrouw. Sint-Maarten zet in op een aanbod dat inspeelt op kunst en cultuur, een creatievere invulling van liturgie en dialoog met de samenleving.

www.olvgroeninge-kortrijk.be

Vastentijd - inspiratiemoment

Binnen de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge en meer bepaald vanuit de geloofsgemeenschap Sint-Maarten groeide een traditie om kunst - cultuur - kerk intenser te verbinden. Dit krijgt concreet vorm in de werkgroep Passio die telkens in de vastenperiode een project opzet dat kunst, cultuur en religieuze beleving met elkaar probeert te verbinden. Er is ook een vormend luik verbonden aan het project.

Het project trekt kunstliefhebbers en zinzoekers aan die de band met de klassieke vastenspiritualiteit verloren hebben of achter zich gelaten. We hopen dat op een andere of nieuwe manier te communiceren over die evangelische boodschap hen mag raken en verdieping bieden.

Als de basis gelegd is...

Het project Lof der duurzaamheid moet op het stramien van de voorbije jaren verder gaan.

De werkgroepen Passio en De Zindering (de werkgroep die het voormalige parochiehuis runt en zorgt voor een ‘zinderende’ programmering (www.dezindering.be) werken samen aan de organisatie en beslisten om opnieuw in 2020 op deze weg verder te gaan. Passio eerder voor de esthetische aspecten; De Zindering voor de vormende activiteiten.

Meer info: www.passio2020.com