Labyrint Gent

Op vraag van diverse partners is Labyrint een laagdrempelig levensbeschouwelijk zingevingsproject waar mensen terecht kunnen voor individuele begeleiding, praatgroepen of reeksen rond concrete levensthema’s. Mensen krijgen ruimte om persoonlijke antwoorden te ontdekken of te herontdekken. Om inzichten van wijsheid te vinden, om even op adem te komen, om de ziel te voeden, om met eenvoudige middelen het leven te vieren.

http://www.labyrint-een-weg-naar-de-ziel.be/

Een reportage als impressie

Hoe het ontstond

Labyrint werd als levensbeschouwelijk zinproject opgestart in juni 2015. Dit gebeurde na overleg met de pastores van de algemene en psychiatrische ziekenhuizen in Gent. Veel patiënten lopen levensbeschouwelijk een beetje verloren na hun ontslag uit het ziekenhuis en vinden de weg naar de parochies niet. Om deze mensen tegemoet te komen, werd Labyrint gelanceerd. Het is ontstaan in een tijdsgeest waarin de zorg zich verbreedt van de zorginstellingen naar de bredere samenleving. Mensen krijgen slechts een beperkte tijd zorg in een voorziening aangeboden. Daarna is het aan hen om in samenwerking met professionals uit andere sectoren een eigen zorgnetwerk uit te bouwen. Omdat het project echter een breder bereik dan de parochies van Gent heeft en buiten de huidige herstructurering van de parochies valt, kreeg Labyrint sinds 2019 een diocesane inbedding.

Het evangelie van het welkom

De vermaatschappelijking van de zorg omvat interessante groeirichtingen. Het vraagt niet alleen van het individu, maar ook van de zorginstellingen en van de geloofsgemeenschappen om een identiteit te ontwikkelen in beweeglijkheid. In gesprekken met de partners viel op dat er nood was aan een levensbeschouwelijke initiatief dat mensen afhaalt op het punt waar ze staan. In Labyrint krijgen mensen de ruimte om vanuit hun eigen levensbeschouwing en aan de hand van concrete levensthema’s met elkaar in dialoog te gaan. Als begeleider vraagt dit een zekere ascese en onthechting. Gelovig gezien beoefen je op dat ogenblik het evangelie van het welkom: iedereen is welkom met zijn of haar verhaal.

Labyrint, geen doolhof!

Het Labyrint is het symbool bij uitstek waarmee we werken. Het is ook in vele kerken terug te vinden. Om vooruit te komen en nieuwe inzichten te ontdekken moeten we altijd opnieuw leren loslaten. Dit spel van loslaten en ontdekken zorgt telkens voor een transformatie. We veranderen gaandeweg door onze lotgenoten en lotgevallen. Dat rituele proces van (l)oslaten, (o)ntdekken en (t)ransformeren vormt ons lot, onze levensweg. Het is een proces van ongebaande paden, er bestaat geen scenario, er zijn alleen de meanderende wegen van het labyrint die ons nu eens dicht dan weer verder van ons centrum brengen. We beginnen elke sessie met een ijsbreker om ons klaar te maken om het labyrint te betreden. Vervolgens gaan we naar het centrum van het labyrint door ons te verdiepen in het aangereikte thema. Dit thema wordt geëxploreerd aan de hand van levensbeschouwelijke werkvormen (begeleidend gesprek, Godly Play, rollenspel, creatieve workshops met tekenmateriaal of muziek). Dat levert inzichten op die we met elkaar delen. Vervolgens verlaten we het labyrint en bekijken we welke inzichten we mee naar het dagelijks leven thuis kunnen nemen.

Wat eigen is aan onze werking...

Het project is een laagdrempelige manier om aan de hand van concrete levensthema’s, op een open en onbevooroordeelde manier te leren dialogeren en exploreren. Er is geen voorkennis vereist en er zijn geen goede of foute antwoorden. Mensen vertrekken vanuit hun eigen identiteit en vaardigheden en leren elkaar hierin te waarderen. Aan de hand van gesprekstechnieken en werkvormen krijgt iedereen de ruimte en de tijd om het eigen verhaal te kunnen vertellen en delen. We proberen allereerst een veilige context te creëren waarin mensen zich onbedreigd kunnen uiten.