Kom uit je boom, Eco-Mens – Catharinaparochie Mechelen

De werkgroep rond Laudato Si wil de uitdaging aangaan om de rijke gedachten uit het pauselijk schrijven te verspreiden in de Mechelse gemeenschap en bij haar bezoekers. Door een referentiepunt te vormen, hetzij fysiek, hetzij digitaal, worden ze een inspirerend kader voor leven en samenleven. Door in te zetten op een professionele communicatiestrategie naar doelgroepen, wil men de klimaatuitdaging vertalen in ecopraxis en de verbinding te leggen met sociale rechtvaardigheid. Van daar uit mogen ook -in de lijn van Laudato Si- een eco-spiritualiteit en eco-advocacy groeien: de inbedding van het ecologisch denken in zingeving en (beleids)keuzes.