Ketenzorg, samen zorgen voor elkaar - Lochristi

Door ‘ketenzorg’ structureel vorm te geven wil de stuurgroep de parochie en de plaatselijke zorgvoorzieningen wederzijds integreren. De verschillende geloofsgemeenschappen worden zo voor elkaar tot getuigenis en catechese. De ruimte kloosterkapel van het WZC in Zeveneken is als verbonden satellietkerk een zoutplek voor de parochie. Vormselcatechese, OKRA-vergaderingen, de lokale basisschool vinden er bijvoorbeeld al onderdak. De bewoners worden steeds meer daar bij betrokken. Catechese krijgt een intergenerationele invulling. Kerkelijke aanwezigheid in het zorglandschap wordt misschien wel het meest missionair: de dialoog met de hedendaagse cultuur is er als vanzelf aanwezig. Als pilootproject wil men de beste praktijken implementeren in de vijf andere WZC’s van de Bavoparochie.