Kerk met open armen: een missionair project voor de pastorale zone – Druivenstreek

Om een inspirerende en levensnabije gemeenschap te zijn, worden vier kernbegrippen gehanteerd. Ze vormen meteen een stappenplan. Open armen (een kerk die de wereld omhelst); Groei (een kerk die verrast); Zingeving (een kerk die mee op weg gaat); Engagement (Een kerk die uitdaagt). De laatste drie worden nog geconcretiseerd in doelstellingen voor de kerkgemeenschap enerzijds en voor de wereld anderzijds. Een projectgroep monitort het proces, een klankbordgroep geeft kritische en uitdagende feedback. Een projectmedewerker en een communicatiestrategie worden ingezet om deze ‘fresh expression of church’ uit te rollen.