Kerk-hoek PE Edith Stein Kortrijk

We willen binnen de liturgisch ruimte, een plek creëren waar plaats is voor ontmoeting. Door een hoek/beuk van de kerk herinrichten zodat deze nog steeds deel is van het geheel, maar toch een andere dimensie aan de Kerk geeft. We voelen een nood aan ontmoeting los van wat wij nu geloofsgemeenschap noemen. Onze kerkmensen worden steeds maar kleiner in aantal en toch zijn er heel wat mensen geïnteresseerd in kerk en gemeenschap. Er is NOOD aan wederzijdse ontmoeting

https://www.kerkinkortrijk.be/parochies/pe-edith-stein/

Hoe het ontstond

We zijn reeds een aantal jaar aan het experimenteren met de gedachte: “ hoe krijgen we contact met mensen die wel kerk genegen zijn , maar niet langer hun plek lijken te vinden in wat wij als kerk bieden?”

We hebben een aantal jaren zon-zindagen georganiseerd met goede inhoud, maar matig succes wat de opkomst van die ‘andere’ mensen betreft.

We organiseren reeds 10 jaar doopontmoeting en dit met veel succes.

We organiseren doopontmoeting voor +6j en ook dit met heel veel succes.

We hebben wat we noemen ‘Valentijn anders’ de ontmoeting met de jonge koppels (met wisselend succes) .

We willen nu al deze vormen van ontmoeting verder uitbouwen en hen terug laten thuiskomen in de liturgische ruimte.

De droom

Wij willen een warme, onthalende Kerk zijn. We willen tonen wat ons bindt, wat ons gelukkig maakt. Concreet willen we beginnen met in drie van onze kerken een ruimte te creëren die uitnodigend is. Een ruimte waar ontmoeting centraal staat! Maar die wel ten allen tijde deel blijft van de liturgische ruimte!

Wij dromen ervan om ontmoeting in de ruime zin en liturgie bij elkaar te laten samenkomen.

We dromen ervan om via digitale kanalen ook hen te bereiken die niet in staat zijn ter plekke te komen.

We willen vormingen filmen en mogelijks mensen laten volgen via streaming.

spelend met woorden en symbolen

Waarom we kiezen voor de naam "Kerk-Hoek" 

DE HOEK  heeft iets van bescherming en knusheid! Het wordt dus een gezellige hoek. In het Frans spreekt men van ANGLE en het zou kunnen dat dit etymologisch naar ENGEL verwijst! Een engel in de Bijbel staat voor een ontmoeting tussen God en mens. We willen dus een Engelen-plek in onze kerk laten groeien! We willen dus niet zomaar ‘ontmoeten’, maar hopen dat mensen daar een bijzondere ontmoeting mogen ervaren. Dat ze die als deugddoend, als ‘goddelijk’ ervaren. Een engelbewaarder zou je kunnen zien als iemand die net buiten je ooghoek verwijlt. Je kan die niet zien en toch voel je iets van aanwezigheid. Het zou een plek moeten worden waar ontmoeting en liturgie elkaar kunnen bevruchten!

WE reserveren daarvoor een "beuk"

een beuk is ook een stevige en mooie boom...

we zien heel wat mensen en organisaties, die daarom niet wekelijks 'kerken', wel een plaats innemen in onze BEUK