Inclusieve gemeenschapsopbouw van jongeren, gezinnen en bejaarden in Waregem

De Sint-Jozefskerk, waar we als St.-Michielsbeweging in Waregem thuis zijn, wordt omwille van het kerkenplan in 2021 gesloten. We plannen een verhuis naar het Woonzorgcentrum De Karmel in Waregem van Curando waar we actief willen samenwerken met hun werking en dus niet zomaar een gebruiker van een ruimte zullen zijn. De oorspronkelijke kleinere kapel die voorzien was in het WZC, krijgt een flexibele wand zodat de kapel toegankelijk is voor een grotere gemeenschap en deze extra ruimte ook voor ontmoeting gebruikt kan worden, wat voor ons cruciaal bij gemeenschapsopbouw hoort.

Een zoektocht omwille van een nieuw begin

De Sint-Michielsbeweging is vooral actief in grotere steden. Op de landelijke plaatsen waar we actief zijn - Waregem, Izegem, Oosterzele - bereiken we eerder gezinnen en volwassenen. In Waregem richten we ons dus tot gezinnen met kinderen en tieners, die samen gemeenschap opbouwen met andere volwassenen en senioren. De kinderen en tieners staan centraal in de keuzes die gemaakt worden.

Op dit moment komen we in Waregem samen in de Sint-Jozefskerk (De Biest), een wijk aan de rand van de stad en een minder stedelijke context waar we een mooie ontmoetingsruimte ingericht hebben aansluitend aan de liturgische ruimte. 

De Sint-Jozefskerk wordt omwille van het kerkenplan gesloten. We plannen een verhuis naar het Woonzorgcentrum De Karmel in Waregem van Curando waar we actief willen samenwerken met hun werking en dus niet zomaar een gebruiker van een ruimte zullen zijn. 

Nieuwe inspiratie

Zo zullen we een inclusieve en intergenerationele gemeenschap vormen waar we instaan voor vriendschap met bejaarden en liturgie vieren met gezinnen met kinderen, tieners, volwassenen, senioren, bejaarden en hun eventuele familie, zorgverleners en vrijwilligers. Onze keuze om de geloofsbeleving altijd te laten samengaan met sociale inzet, krijgt in deze landelijke context een natuurlijke invulling in deze vriendschap met bejaarden.

Loslaten en verdergaan

De verhuizing in is voor de vrijwilligers en de gemeenschap een rouwproces geweest om opnieuw te moeten vertrekken en het vele opkuis- en inrichtingswerk zomaar achter te laten. We hebben vastgehouden aan een taaie hoop dat een gebouw niet de kern van onze  gemeenschap is en zien deze situatie nu als een uitdaging naar toekomstgerichte gemeenschapsopbouw. Na vele gesprekken en de verkenning van verschillende pistes, hebben we er samen voor gekozen om terug naar de site van de Karmel te gaan en vriendschap te sluiten met de bejaarden en hun omgeving en tot een echte samenwerking te komen.

Het visioen waar we voor gaan

We dromen van een gemeenschap die op een eigentijdse manier geloof gestalte geeft in liturgie, ontmoeting en de zorg voor de naaste. We willen op een creatieve manier deze pijlers vormgeven in een frisse aankleding, vernieuwende initiatieven van ontmoeting, We willen ook de brug maken voor de bewoners van Curando met de buitenwereld en de mensen van de omgeving en de stad Waregem.

We dromen van een Kerk waar jong en oud hand in hand gaan: letterlijk als kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen samen met senioren en bejaarden samen tijd doorbrengen. Maar we dromen dit ook figuurlijk: dat de geloofstraditie verder gezet wordt en we hiervan het goede kunnen meenemen én dat we tegelijkertijd in dialoog met de hedendaagse wereld het christen zijn vormgeven op een manier die vandaag aannemelijk is.

We dromen van een gemeenschap waar mensen komen en zeggen: “Dit verhaal klopt, hierin wil ik meegaan”. Zo worden we geen zelfgenoegzame club van oude bekenden die op den duur ophoudt te bestaan, maar een gemeenschap die steeds vernieuwt en verdiept en openstaat voor nieuwe mensen, nieuwe impulsen en de geest van de tijd. Kortom een levendige gemeenschap.