House of Compassion - Brussel

De begijnhofgemeenschap had reeds een duidelijke keuze gemaakt voor de (verdediging van de) zwaksten, de meest kwetsbaren, de mensen die onrecht aangedaan worden. Ze vonden er een thuis, en mensen die naast hen wilden staan. House of Compassion bouwt verder op de bestaande traditie. De ambitie herleeft om een ​​christelijk leven te leiden in het hart van de stad en van Europa, om het bewustzijn van solidariteit te vergroten met de meest precaire mensen van vandaag (inclusief vluchtelingen, mensen zonder papieren, mensen zonder permanent verblijf, enz.) en dit uit te dragen naar een zo ruim mogelijk publiek. 

www.houseofcompassion.brussels

4 pijlers

House of Compassion is een ambitieus project dat steunt op vier pijlers. 

  1. Onthaal en ontmoeting
  2. Vieringen en samenkomsten
  3. Tentoonstellingen/podiumkunst/muziek/toneel: telkens in verband met de missie van het HoC
  4. Stilte

Onthaal en ontmoeting

Centraal in de kerk staat een lange tafel. Ze symboliseert het idee dat iedereen welkom is: "Zet je maar bij ons aan tafel". Elke maand wordt er een solidaire maaltijd georganiseerd, ingekaderd in een ruimere activiteit.

Kapel van de Gulden Regel

"Behandel anderen zoals je door hen behandeld wil worden." De Kapel van de Gulden Regel heeft een centrale plaats in de werking. Ze staat symbool voor een belangrijk deel van de spiritualiteit en is een katalysator voor interlevensbeschouwelijke dialoog. Als toonbeeld hiervan werd de kapel die de gulden regel in verschillende levensbeschouwingen behandeld, geschilderd door een Syrische vluchteling.

Inspiratie

"Open je ogen om de noden van deze wereld te zien en ontdek de wonden van zoveel broeders en zusters die hun waardigheid zijn ontnomen. We zijn geroepen om hun hulpvraag te horen. (...) Laat hun kreet de onze worden, en laten we samen de muur van dominante onverschilligheid slopen, die vaak wordt gebruikt om hypocrisie en onverschilligheid te verbergen " - Paus Franciscus

De Begijnhofkerk ligt in het hart van Brussel, een kosmopolitische stad en de hoofdstad van Europa in volle ontwikkeling, bewoond door een jonge en veelbelovende bevolking. Brussel is altijd een culturele smeltkroes geweest en een plaats van doorgang, doorreis en migratie: expats, vluchtelingen, toeristen, pendelaars, arm en rijk. In deze specifieke context wil House of Compassion openstaan voor het ritme van de stad en in dialoog met al diegenen die er wonen en wie er op bezoek is.

Tochten van Hoop

Tochten van Hoop zijn geen toeristische wandelingen: ze willen sensibiliseren rond de verschillende problemen van Brussel en de inzet van de vele vrijwilligers en organisaties in de verf zetten. Deelnemers worden uitgenodigd tot concreet engagement. Ze eindigen in de Begijnhofkerk.

Meer info: www.kerknet.be/organisatie/begijnhofkerk-brussel