Het I-lab van Clemenspoort - Gent

De Clemenspoort wil, net als andere initiatieven onder de noemer I-lab, met het concept van de alpha-cursussen als methode en Divine renovation van James Mallon als kader voor parochie-opbouw, op weg gaan om te zien hoe de ‘Canadese’ methode in de Vlaamse Kerk kan geïmplementeerd worden. 

www.clemenspoort.be

De groep van waaruit...

De Clemenspoort is een geloofsgemeenschap in Gent waar leden van de redemptoristische familie, leken en leden van de Effata-gemeenschap een plek willen uitbouwen voor pastoraal betrokken mensen, zinzoekers en twijfelaars.

Nieuwe inspiratie

In onze gesprekken met mensen die pastoraal betrokken zijn in parochies, merken we een grote vraag naar ondersteuning en bemoediging. Tussen al het structureren van parochies dromen velen van hen van nieuwe inspiratie voor evangelisatie en gemeenschapsopbouw.

De receptie van het boek van de Canadese priester James Mallon ‘Als God renoveert’ (de vierde druk is intussen reeds uitgeput) laat zien dat er een grote honger is naar een degelijk aanbod en ondersteuning.

De uitdaging

Uit contacten met pastoraal betrokken gelovigen vinden we bevestiging dat het nodig is om te evolueren naar een hartelijke, missionaire en onthalende geloofsgemeenschap. We zijn gepassioneerd om gelovigen te laten doorgroeien tot leerlingen van Christus die mee de geloofsgemeenschap dragen en laten uitgroeien tot een plaats van leven en hoop, ook voor hen die nu nog niet tot onze gemeenschap behoren.

We gaan voor een open en warme gemeenschap waar alle gelovigen hun talenten kunnen ontplooien en ten dienste stellen van de zending. Dit willen we ook waar maken in de 21e eeuw.

Meer info : www.clemenspoort.be

Download de folder