Hemelse Gaarde Erembodegem

Als bruisende, open geloofsgemeenschap van Ten Bos (Erembodegem) willen we - volgens het gedachtegoed van "Laudato si" - ook de prachtige natuur rond onze St.-Amanduskerk betrekken bij onze geloofsbeleving, en die ook toegankelijk maken voor al wie op zoek is naar rust, naar de zin van het leven, naar gemeenschap.

www.kerknet.be/organisatie/parochie-aalst-hopparochie

Ten Bos Hopparochie

Ons opzet

De "Hemelse Gaarde" zal mensen bijeenbrengen, niet enkel voor de realisatie zelf, maar ook voor de verdere opvolging en het onderhoud ervan. In de tuin voorzien we een ruim aanbod van inspirerende plekken (o.a. labyrint, troostplek, openluchtkerk, schommel, tafels van 'vermenigvuldiging en delen') waar ontmoeting, verdieping en gemeenschap kunnen ontstaan. Daarnaast werken we ook enkele meditatieve wandelingen uit in de directe omgeving van de kerk.

  Daarbij komt nog...

  De kerk van Ten Bos is doorheen de week gesloten. Zij ligt afgelegen en vervult voorlopig enkel op zondag een actieve rol. Onze liturgische vieringen zijn een zeer levendig en bindend aspect van onze werking. Via deze tuin geven we mensen ook op momenten dat er geen vieringen zijn, de gelegenheid tot verstilling, troost, bezinning en verbondenheid met iets dat (of Iemand die) hen overstijgt.

  En...

  In 'Laudato si' kunnen we lezen dat "de hele natuur niet alleen een manifestatie is van God, maar ook de plaats waar Hij aanwezig is". Met ons project willen we dan ook buiten de liturgie ruimte en gelegenheid creëren voor spiritualiteitsbeleving. Dit is niet enkel belangrijk voor de eigen geloofsgemeenschap maar kan waardevol zijn voor iedere bezoeker. De tuin op zich zal hiertoe al uitnodigen, en daarnaast is het een uitgelezen plek voor creatieve workshops, openluchtvieringen, lezingen, muziekmomenten, stiltenamiddagen, poëzieavonden, meditatiewandelingen enz...

  Met een lage drempel? Zonder drempel!

  De tuin zal ook op onze eigen vrijwilligers een inspirerend, verdiepend en gemeenschapsbevorderend effect hebben omdat we veel handen nodig hebben om al onze plannen te realiseren en omdat samenwerken verbinding geeft.

  Tenslotte willen we hiermee ook nieuwe groepen van mensen aantrekken, een publiek dat misschien niet in de eerste plaats vaste kerkganger is maar wel openstaat voor wat er meer is in het leven. Allerlei voorbeelden van meditatiepaden en -wandelingen tonen aan dat deze zeer heilzaam kunnen zijn. Mensen blijven immers behoefte hebben aan stilte , troost en verdieping