H. Clara-parochie - Eeklo-Kaprijke-St.-Laureins

De inspanningen van initiatie in geloof worden dankzij het project verder geïntensifieerd. De geloofsgemeenschap wil een permanenter aanbod naar jonge gezinnen uitwerken en nieuwe wegen opzoeken om de communicatie te optimaliseren.

www.parochie-eeklo-kaprijke-sint-laureins.be

Waar we voor gaan

Ons project heeft 2 (samenhangende) speerpunten: (1) de inspaninningen van de voorbije jaren rond de initiatie in geloof verder intensifiëren en zoeken naar een nog permanenter aanbod, met een focus op jonge gezinnen, en (2) onze communicatie optimaliseren en zelfs nieuwe wegen inslaan (communicatie ad intra en ad extra, oprichting van een werkgroep communicatie, inwinnen van extra expertise… )

Het opzet van ons project is verdiepend én gericht op een doelgroep die we momenteel voornamelijk doorheen onze pastorale trajecten rond de initiatiesacramenten (en daardoor slechts beperkt in tijd) bereiken. Voor de groei naar een vitale gemeenschap is het belangrijk dat ook deze generatie (jonge gezinnen) actiever betrokken wordt en blijft.

We stellen daarnaast vast dat onze nieuwe parochie nog te weinig zichtbaar is binnen onze gemeenten, en dat willen we graag anders.
We willen ons daarbij verder concentreren op gastvrijheid, inzetten op verkondiging en geloofsverdieping bij jonge gezinnen én verder exploreren hoe communicatie in zijn breedste vorm ons ten dienste kan zijn (o.a. oprichten werkgroep communicatie)… Hoe kunnen we als parochie ook vandaag op de figuurlijke areopaag staan?

Een goede reden om te kiezen voor communicatie

Het evangelie is niet enkel voor een kleine ‘inner circle’ bedoeld: we willen graag -en nog meer dan we nu al doen- naast de actieve geloofsgemeenschap ook de bredere bevolking aanspreken! Gastvrijheid en verdieping zijn daarbij sleutelwoorden, maar ook het zoeken naar eigentijdse middelen en verkondigende impulsen zijn cruciaal.

Daarnaast is het voor onze parochie een uitdaging om op een professionele manier de communicatiemogelijkheden van vandaag aan te wenden in dienst van de verkondiging.

Zo'n stoute droom vraagt bekering en moed

De parochieploeg, onze beide contactgroepen en de grote parochiale werkgroepen blijven geloven in de mogelijkheid om ook in de toekomst – weliswaar op een andere manier dan voorheen – een vitale kerkplek te vormen. Dat vraagt een zekere bekering, maar ook de moed om nieuwe wegen te verkennen!

Vanuit een spiritualiteit, geworteld in de H. Clara

De spiritualiteit, de drive en de ‘goesting’ om nieuwe wegen te zoeken in de verkondiging zit verweven in vele vergaderingen, teksten en verslagen.

De recente keuze voor een nieuwe patroonheilige (H.Clara) voor onze parochie drukt dezelfde spiritualiteit uit: alles vertrekt vanuit het bemind worden door God, van daaruit in alle eenvoud gemeenschap rond Christus vormen, de gastvrijheid beoefenen, de vreugde van het evangelie beleven en daarvan vrijmoedig getuigen…

In een tijd waarin zoveel geleefd wordt vanuit eigen geluksprogramma’s, eigen verlangens en genoegens, een tijd waarin het eigen profijt en gemak zoveel bepalen en waaruit blijkt dat samenleven en -werken daarop stuk lopen (relaties, groep, werk, parochie…), roept Clara op tot wat echt doet leven: elkaar liefhebben en dragen vanuit het door God bemind zijn.

meer info: www.parochie-eeklo-kaprijke-sint-laureins.be