Galilea: Daar gebeurt het! - Broeders van Liefde Vlaanderen

De Broeders van Liefde willen de verbondenheid en spirituele groei bevorderen in haar vele leef-en werkgemeenschappen, die ook als – vaak impliciete – geloofsgemeenschappen gekarakteriseerd kunnen worden.. In een traject van drie jaar wordt een nieuwe stap gezet en een vernieuwende impuls gegeven in de realisatie van het inspiratiebeleid dat binnen de groep Broeders van Liefde ontwikkeld werd en een grondige visie laat zien. Naar het beeld van Tomas Halik wil men over de grenzen van het gekende gaan kijken en een spiritueel verrijkende ontmoeting faciliteren tussen mensen die het door hun verschillende achtergronden niet evident over inspiratie en spiritualiteit hebben. Daarbij worden in synodale co-creatie methodieken en formats ontwikkeld en 21 locaties betrokken, in een lerend netwerk waar permanent evalueren en creatief bijsturen een modus vivendi is. Space for Grace wil dit proces graag opvolgen en ervan leren.