Filosofenfontein Heverlee op nieuwe wegen

Het project beoogt de realisatie van drie doelstellingen: 1. interne versterking van de gemeenschap van Filosofenfontein, maar ook 2. externe versterking door netwerkverbreding. Dit alles moet ultiem bijdragen aan 3. een veranderende visie op de kerk van morgen. 

www.filosofenfontein.be

De doelstellingen concreter

  1. We willen de spirituele uitstraling van Filosofenfontein beter verankeren door het een ruimere bekendheid te geven en een duurzame en geëngageerde gemeenschap op te bouwen door nieuwe doelgroepen aan te trekken. In het bijzonder willen we inspiratie aanreiken aan zinzoekers en ons ook door hen laten bevragen, ook als ze zich niet verwant voelen met institutioneel geloof (interne versterking)
  2. We willen de contacten met andere geloofsgemeenschappen versterken om zo een lerend netwerk te vormen zowel spiritueel als organisatorisch. Sterker nog, we willen dit verder opentrekken naar contacten en gesprekken met mensen, groepen, organisaties die weinig affiniteit hebben met kerkelijk geloof en die ons net daardoor uitdagen om ons geloof te bevragen (externe versterking).
  3. We willen op die manier bijdragen aan onze kerndoelstelling: een veranderende visie op kerkopbouw. Dit omhelst twee pijlers: enerzijds het versterken van de persoonlijke geloofsvorming en de individuele geloofsbeleving en anderzijds de kracht van een gemeenschap die mensen daarbij ondersteunt en inspireert en hen ook wegen aanreikt om dat geloof handen en voeten te geven.

Een rode draad van verbondenheid

Een rode draad van verbondenheid vind je terug in de veelheid van inzet, sociale bewogenheid en relaties kortbij en veraf. Nieuwe projecten zoals "de wachters & de dragers" (steun bieden aan mensen van de gemeenschap die niet langer mobiel en/of zorgbehoevend zijn ) tonen de zichtbare kant van zorg en dienst die de kapelgangers voor elkaar dragen.
De deelname aan de werking en de projecten van Welzijnszorg en Broederlijk Delen zijn tekenen van onze bekommernis om kansarmen krachtig te helpen worden.

Huis,-tuin, wandel- en zoomkerken

Het project in zijn geheel omvat zowel nieuwe initiatieven als initiatieven om de bestaande werking te versterken en/of verruimen, dit ter ondersteuning van onze drie doelstellingen. 

  • Als nieuwe projectinitiatieven die recent werden uitgeprobeerd tijdens de coronacrisis vermelden we: openkerkmomenten (huis-, tuin-, wandel- en Zoomkerken), en een interactieve digitale nieuwsbrief ‘e-bubbels’.