Ene plekke - Buizingen

Ons project ‘Ene plekke’ komt voort uit het idee dat we een ruimte willen creëren met en voor onze vormselgroepen waar iedereen (jong en minder jong) de mogelijkheid vindt om even op adem te komen.
De ruimte zal zich situeren in de kerktuin. We maakten bewust de keuze voor de kerktuin om het project laagdrempelig te houden voor iedereen die zoeker is, geprikkeld wil worden, die een rustmoment zoekt, … Zo kan iedereen komen en gaan wanneer hij of zij wil en is de plek altijd ter beschikking van zij die er nood aan hebben.

https://parochiesinbeweging.be/

In de geest van Don Bosco: jongeren boven alles...

Welke vorm de ruimte zal aannemen willen we graag letterlijk in de handen van jongeren laten. We willen mét onze jongeren aan gemeenschapsopbouw doen. De deelnemende jongeren zullen aan de basis liggen van de uitwerking van de plannen en de bouw van de constructie. We willen hen stimuleren om te denken en dromen, en samen te werken.

...zowel in de uitvoering als in het gebruik

Het project dient er in eerste instantie voor om jongeren (zowel onze lange weg jongeren als geëngageerde buitenstaanders) te betrekken bij gemeenschapsopbouw. Zo willen we een aanleiding geven tot gesprek, zingeving en engagement. Eens de constructie gerealiseerd is zal deze ter beschikking staan van jeugdbewegingen, buurtbewoners, scholen, jongeren en jongvolwassenen op zoek naar zingeving of een veilige plek die ademruimte biedt, ....

Het project zal inclusief opgericht worden, rekening houdend met verschillende origines, achtergronden en fysieke mogelijkheden.

Het DNA van een geloofsgemeenschap


Het DNA van de Don Bosco-parochie bevat vier belangrijke genen:

1| Diaconie; (opdracht aan de wereld) actief ten dienste van mensen in armoede.

Buurthuis Ommekaar (vzw) is een Welzijnsschakel en werkt aan lokale armoedebestrijding, samen met vele partnerorganisaties en Sociale Huizen van de omliggende gemeenten.

2| Maatschappij; bijzondere aandacht voor de mens en milieu (de Schepping).
De parochie leeft mee op het ritme van de brandende actualiteit door het opzetten van solidariteitsacties mbt migratie, milieu, klimaat, …

3| Jongeren; bijzondere aandacht voor deze leefgroep (zoals H. Johannes Bosco).

4| Dialoog; een zoekende en open houding in hedendaags Vieren.
Sinds 2019 zijn we aangesloten bij de Federatie voor Bezinnings- en Ontmoetingshuizen in Vlaanderen.

Deze vier genen vormen het DNA van de parochie en maakt het tot die haven, die thuis, die plek waar mensen elkaar ontmoeten, bemoedigen, onthalen, ondersteunen, verwarmen, groeien, ontdekken, en vieren bij het breken en delen van brood en wijn.

Bronnen van inspiratie

Inspiratie kunnen we vinden bij Paus Franciscus "Dikwijls missen wij kansen bij de gelegenheden waar ze opnieuw opduiken (vb. bij doopsel, eerste communie, huwelijk) om hen op een aantrekkelijke manier opnieuw het christelijk ideaal voor te houden."

Dit citaat spreekt echter over een beperkte groep, namelijk deze mensen die ergens reeds de drempel van de zingeving binnen de kerk hebben genomen.

Onze patroonheilige, Don Bosco, geeft ons echter nog ruimer perspectief binnen de huidige context en diverse maatschappij waarin we leven. “Da mihi animas, caetera tolle” is de spreuk die Don Bosco’s werk begeleidt. Letterlijk vertaald staat er “geef mij de zielen en houd de rest”.

Van zijn aanwezigheid bij jongeren en met hen op een hartelijke manier omgaan maakt hij zijn levensdoel. Hij staat niet boven hen maar tussen hen, hij spreekt hen ook aan op hun eigen verantwoordelijkheden. Vanuit zijn groot geloof in een liefdevolle en nabije God staat Don Bosco tussen zijn jongeren en geeft hij zijn leven voor hen.

Vanuit deze beide inspirators, komen we bij de visietekst van onze parochiegemeenschap:

Schuif je mee aan onze parochietafel, ook jij hoort erbij. Ervaar de kans om je geloof te beleven. Want God zit in elk van ons, niet meer of niet minder. Laat je prikkelen om die droom tot leven te brengen, Vrij en toch verbonden. Kijk mee met een open, hoopvolle en milde blik. Naar de wereld en naar mensen.