Een ontmoetingscaravan als presentieplek Zandhoven-Ranst

Als gelovige gemeenschap willen we vanuit de presentiebenadering naar mensen toestappen, met hen in relatie gaan, ons met hen verbinden. We richten ons op die mensen die betekenis willen geven aan hun leven, zinzoekers, mensen die zich om welke reden dan ook niet thuis voelen in onze maatschappij, mensen op zoek naar een luisterend oor, warme, trouwe nabijheid … mensen die tot nu toe de weg naar ons niet gevonden hebben en tevens ook naar hen die ooit zijn afgehaakt.

www.saraenabraham.be

Verbinding als vaccin na corona

Het project zet in op de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschap omdat we mensen die in isolement dreigen te geraken (omwille van verschillende redenen met op dit moment zeker aandacht voor coronavereenzaming) een kans bieden om zich met elkaar en met ons te verbinden. Op deze manier willen we netwerken uitbouwen, met mensen in relatie gaan en zo samen gelovig op weg gaan en met hen werk maken van een nieuwe vorm van kerk-zijn. Wij willen aanwezig zijn in de maatschappij vanuit ons gelovig zijn maar open naar alle mensen (gelovig, anders-gelovig en niet gelovig). Samen kunnen we zo betrokken worden op elkaar en van daaruit op zoek gaan naar hoe wij (hoe verschillend onze insteken ook zijn) kunnen samenleven zodat ieder van ons zich aanvaard weet en de kans krijgt om te leven, leven te ervaren in overvloed.

    Zichtbaar worden in deze tijd.

    We gaan aan het werk binnen de 2 gemeentes, Zandhoven en Ranst. De caravan zal op verschillende plekken (wijken, kerken, scholen,…) gezet worden en dit telkens op regelmatige tijdstippen. vb elke tweede zaterdag van de maand aan de kerk in Massenhoven, elke derde woensdagnamiddag van de maand in Zandhoven op het marktplein …

    Vanuit ieders eigenheid

    Waar we neerstrijken, creëren we een plek waar mensen even op adem kunnen komen bij een tas koffie of thee. Een warme plek waar mensen de kans krijgen om zich met elkaar te verbinden. Daar op die plek zullen onze mensen aanwezig zijn om met de gasten in relatie te gaan om te luisteren, aanwezig te zijn, hun noden, zorgen, vreugdes en verdriet op het spoor komen. Het zal dus de nodige tijd vragen want je gaat niet snel snel even een relatie opbouwen: dit is werk van lange adem. Naast de caravan gaan we een tent neerzetten, zodat we niet weerafhankelijk worden.