Een kruik vol leven - Parochie Edith Stein

Met dit project wil de parochie aan ziekenzorg, ouderenzorg en -nog ruimer- aan rouwzorg een niet-traditionele invulling geven. De kwaliteit van afscheid nemen van het leven en het terugblikken op het eigen bestaan worden in de verf gezet. 

De bestaande expertise van bijvoorbeeld de Samanawerking wordt verrijkt met vorming rond levenseinde-gespreksvoeren, om dan gekoppeld te worden aan de verwerking door creatievelingen, die het geregistreerde levensverhaal vormgeven. De geloofsgemeenschap van de parochie Edith Stein wordt compagnon de route én doorgeefluik om wat iemand in al zijn kwetsbaarheid wil uitspreken, in tastbare vorm te kunnen doorgeven aan naasten. In vier filmpjes zullen vanuit story-telling concrete getuigenissen gegeven worden om anderen aan te zetten tot engagement. Tegenover het absolute zelfbeschikkingsrecht wordt, met respect voor de autonomie van de persoon, de verbondenheid geplaatst.