Doopproject St.-Andreaskerk Gent

Door te investeren in de fresco-schildering, door een digitale ontsluiting dmv film en website, door de ontwikkeling van een doopcatechese voor ter plaatse én voor elders wordt de vernieuwde doopkapel bij de St.-Andreaskerk van Gent het vertrekpunt voor een initiërend catechetisch traject én de ontmoetingsplek voor de katholieke St.-Jan de Doper en de orthodoxe H. Apostel Andreas-parochie

Het visioen

De Kerk, ook de lokale Kerk, ‘ademt door twee longen, een westerse en een oosterse’ (Ut unum sint, 54). We kunnen elkaar spiritueel verrijken en daarbij de betekenis van de doop herontdekken.

We hebben vooral ook een gezamenlijke zending naar buiten toe, in de stad. De wereld bekommert zich niet om wat de ene christen van de andere doet verschillen. Mensen van deze tijd, en dan vooral de armen en de zinzoekers willen weten of er werkelijk hoop is.

Doopcatechese als fundament

We willen een doopcatechese uitwerken, onder meer op basis van de aanwezige iconografie. Daarbij willen we beroep doen op de expertise en betrokkenheid van doopcatechisten uit de verschillende parochies en met hen stilstaan bij de verschillen en overeenkomsten. De catechese die er uiteindelijk uit resulteert, kan ook in andere parochies van het bisdom gebruikt worden. Dit doen we samen met CCV in het bisdom Gent, dat in het werkjaar 2021-2022 wil inzetten op de vernieuwing van de dooppastoraal en daarom een vorming voorziet voor voorgangers in de doop en voor doopcatechisten. De bedoeling hierbij is om het sacrament van de doop te herontdekken als het fundament van het christelijk leven.

Bereikbaar én beschikbaar voor velen

We willen de fresco’s digitaal ontsluiten. Dit betekent onder meer dat we filmmateriaal  toegankelijk maken via diverse media, en dat we voorzien in een didactisch-pedagogisch leerdocument voor catechese, onderwijs en vorming. We denken aan een interactieve website.

We voorzien begeleide bezoeken aan de doopkapel. Dit veronderstelt werken aan vlotte toegankelijkheid van de doopruimte voor groepen, vorming voor vrijwilligers die er onthalen (zowel uit de katholieke als de orthodoxe gemeenschap), een sprekende brochure die bezoekers kunnen meenemen.

fresco's als aanleiding voor oecumenische ontmoetingen

We willen ook ontmoetingen opzetten tussen parochianen naar aanleiding van de frescoschilderingen. De orthodoxe parochie van de H. Apostel Andreas is in deze een interessante partner: met haar 15 verschillende nationaliteiten, doorbreekt ze het traditionele ‘kerktorengevoel’ en daagt ze de katholieke parochie uit tot ‘katholiciteit’, tot bredere gerichtheid. Het vraagt samenkomen, uitwisselen en bidden.