Dominicus Gent

Dominicus Gent, met de Blaisantkerk in de Rabotwijk als thuisbasis, zet een verbrede, verbindende en geïntegreerde en online communicatie op rond de vier kernthema's: vieringen, Bijbel, Dominicaanse inspiratie en maatschappij & wereld.

www.dominicusgent.be

Hoe het ontstond

Dominicus Gent is gegroeid uit het Katholiek Universitair Centrum van de Dominicanen en vervelde tot een brede lokale geloofsgemeenschap. We bereiken een ruim en divers publiek: een kerngroep van kritische en maatschappelijk betrokken Christenen, de buurt, Gent en omstreken, maar ook ruimer, vooral via onze website.

De volgende stap

In 2019 is een volgende stap gezet in de transformatie van onze gemeenschap. Vanuit een voortschrijdend inzicht, de actuele context en onze inhoudelijke rijkdom wensen we de communicatiekanalen te updaten en te verbreden en om nieuwe doelgroepen te bereiken.

De uitdaging

Zijn er vandaag grondvesten waarop verder kan gebouwd worden? Wie doet dat? Is er iemand geïnteresseerd om deze rijkdom te erven? Moeten er heilige huisjes gesloopt worden? Kunnen en willen wij vandaag verder denken en ontwerpen voor de toekomst?

Het is wijs om vooruit te kijken. Daarvoor hebben we elkaar nodig. We willen samen onderzoeken hoe wij de spiritualiteit van onze gemeenschap kunnen delen. Delen met de volgende generatie, delen met de buurt, delen met zinzoekers in de Gentse regio of misschien ruimer. Hierover denken we met veel goesting na en ondernemen we concrete acties die afgestemd zijn op de huidige en toekomstige realiteit.

Ons engagement

• We willen betrokken blijven bij de buurt waarin we vieren, die de armste wijk van Vlaanderen wordt genoemd.

• We willen een plek scheppen waar mensen kunnen thuiskomen, waar ze zich thuis voelen, die het goede leven voor allen vooropstelt, wie zij of hij ook is. Een laagdrempelige plek, die mensen verwelkomt, waar generaties elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan.

• We willen een profetische stem doen klinken in kerk en gemeenschap.

• We willen de traditie waarin we staan, zo helder mogelijk doordenken en doorgeven, als een rijkdom waar het goede leven kan in wortelen. We willen vorming blijven aanbieden.

• We willen een aanbod gericht op alle leeftijden. We willen inzetten op het verlangen van jonge mensen naar persoonlijk contact.

• We willen onze groep vrijwilligers uitbreiden.

• We willen het kerkgebouw gebruiken als ontmoetingsplaats: ruimte voor vorming, expositie, toneel, muziek, meditatie…

• We willen dat het kerkgebouw een geïntegreerd deel van de buurt wordt.

• We willen een duurzaam project zijn, in veel aspecten van dit woord. We willen een toekomst voor ons verleden…

• Om al die redenen willen we ons meer bekend proberen maken

De ambitie

Onze website www.dominicusgent.be is ons belangrijkste tool in externe communicatie. We bereiken op jaarbasis ruim 7.700 gebruikers met ruim 11.400 sessies. Daarvan is 54% tussen 18 en 55 jaar en ruim 46% in de categorie 55+.

De e-zines (digitale nieuwsbrieven) worden momenteel verzonden naar ± 450 contacten.

Onze nieuwste programmabrochure heeft een oplage van 500 ex en zal verspreid worden op diverse evenementen en activiteiten.

Onze ambitie is om op basis van de reeds succesvolle website een geïntegreerd online- en offlineproject op te zetten dat zich vertaalt in vele vormen van ontmoetingen (online en offline)

Meer info: www.dominicusgent.be