De Ark - Vlaanderen

De nieuwe wetgeving van de persoonsvolgende financiering anno 2017 bedreigt de kernwaarden van de Ark, omdat de nadruk ligt op individualisering van de zorg. Het budget voor gemeenschapsopbouw en werken rond spiritualiteit verkleint. De nieuwe generatie medewerkers staat voor de uitdaging de essentiële waarden van de Ark op een nieuwe manier vorm te geven. Het inspiratieproject "Geplant aan stromendhttps://gelovenbeweegt.nimbu.io/admin/channels/sg-projecten/entries/5e8716b48bf74754f10073ef/edit# water" wil de inspiratie en spiritualiteit van de Ark versterken voor alle betrokkenen. Space for Grace ondersteunt de Ark om een meditatiegroep op te zetten met bewoners, medewerkers en mensen uit de geloofsgemeenschap.

www.ark.vlaanderen

De realiteit onder ogen

De invoering van de persoonsvolgende financiering heeft enkele grote gevolgen voor de werking van De Ark en mensen met een beperking die worden onthaald: o Mensen met een beperking zonder netwerk en in armoede zijn de eersten die uit de boot vallen. Nochtans wil De Ark er op de eerste plaats voor deze mensen zijn. o De nadruk ligt meer op individualisering van de zorg. Het gemeenschapsleven, onderlinge solidariteit en het beleven van spiritualiteit wordt bemoeilijkt door deze nieuwe wetgeving. Deze kernwaarden van De Ark worden door de wetgeving bedreigd.

Deze evolutie zorgt ervoor dat er minder budget is om aan gemeenschapsopbouw te doen en te werken rond spiritualiteit. Er is meer samenwerking nodig en iemand die overkoepelend de inspiratie van De Ark levendig houdt. 

De Ark beleeft op dit ogenblik een scharniermoment. De ‘oude’ generatie medewerkers die De Ark zag als hun levensroeping gaat met pensioen en de ‘nieuwe’ generatie staat voor de uitdaging de essentiële waarden van De Ark op een nieuwe manier vorm te geven. Vorming en uitwisseling is hierbij levensnoodzakelijk.

De volgende stap

Met het project ‘Inspiratieproject. Geplant aan stromend water’ willen we de inspiratie en spiritualiteit van De Ark versterken voor alle medewerkers, vrijwilligers en leden van de gemeenschap. Op vraag van andere geloofsgemeenschappen & organisaties willen we onze vriendschap en inspiratie uitdragen.

Vroeger werd de spiritualiteit organisch behartigd door de leden van elke lokale gemeenschap. Er was een wekelijkse eucharistie, een dagelijks avondgebed, verdiepingsavonden, bijbelavonden,… voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. 

Vandaag gebeurt dit niet meer automatisch en moet spiritualiteitsbeleving worden gestimuleerd en geïnitieerd

De daar op volgende stap

Terwijl vormingen vroeger enkel werden gegeven voor nieuwe medewerkers en verantwoordelijken, willen we met dit project àlle betrokkenen op De Ark meer vorming en uitwisseling bieden, bvb leden raad van bestuur, vrijwilligers, mensen met een beperking, ouders,… o Vragen van geloofsgemeenschappen & organisaties: We krijgen steeds vragen van scholen, parochies en verenigingen om getuigenissen te geven over De Ark. Vandaag is er minder tijd en een grotere onwennigheid bij medewerkers en vrijwilligers om dit op te nemen. Omdat we het belangrijk vinden om de waarden van De Ark uit te dragen, willen we iemand vrijstellen om een tool uit te werken en medewerkers en vrijwilligers te vormen om hiermee aan de slag te gaan.

Krachtbronnen

 Onze grootste kracht schuilt uiteraard in de persoonlijke band die we aangaan met de mensen met een verstandelijke beperking. Zij zijn het die ons oproepen het beste in ons naar boven te laten komen en dit goede nieuws te delen met elkaar en de ruimere samenleving.  We zien hoe mensen groeien als ze een persoonlijke band aangaan met mensen met een verstandelijke beperking, bvb jonge buitenlandse vrijwilligers die een jaartje bij ons komen wonen. Dit geeft zin om verder te doen.  We zien hoe medewerkers veranderen als ze het vuur van De Ark te pakken krijgen, bvb medewerkers die na een vorming zèlf vragen om een spiritualiteitsmoment  We beseffen dat we binnen de Kerk een belangrijke plaats innemen en een teken van hoop zijn. We willen ons dan ook ten volle inzetten om onze gaven aan de Kerk ter beschikking te stellen.

Met het project ‘Inspiratieproject. Geplant aan stromend water’ willen we de inspiratie en spiritualiteit van De Ark versterken voor alle medewerkers, vrijwilligers en leden van de gemeenschap. Op vraag van andere geloofsgemeenschappen & organisaties willen we onze vriendschap en inspiratie uitdragen. We voorzien een 4-tal projecten: 

1. Vorming identiteit en missie van De Ark voor nieuwe medewerkers, vrijwilligers, bestuurders, ouders, mensen met een verstandelijke beperking,..

2. Filmproject As I am voor onze jongeren 

3. Inclusieve christelijke meditatie

4. Liturgie van de voetwassing voor onze gemeenschappen en parochies, retraites en parochieteams

Meer info: www.ark.vlaanderen