Geselecteerde projecten

X
House of Compassion - Brussel
House of Compassion - Brussel

De begijnhofgemeenschap had reeds een duidelijke keuze gemaakt voor de (verdediging van de) zwaksten, de meest kwetsbaren, de mensen die onrecht aangedaan worden. Ze vonden er een thuis, en mensen die naast hen wilden staan. House of Compassion bouwt verder op de bestaande traditie. De ambitie herleeft om een ​​christelijk leven te leiden in het hart van de stad en van Europa, om het bewustzijn van solidariteit te vergroten met de meest precaire mensen van vandaag (inclusief vluchtelingen, mensen zonder papieren, mensen zonder permanent verblijf, enz.) en dit uit te dragen naar een zo ruim mogelijk publiek. 

www.houseofcompassion.brussels

SPES-onderzoek Pastorale Eenheid Antwerpen Centrum (PEACE)
SPES-onderzoek Pastorale Eenheid Antwerpen Centrum (PEACE)

De Pastorale Eenheid Antwerpen Centrum (PEACE) telt 26 parochies, 12 internationale gemeenschappen en 15 geloofskernen. Hoe vorm je dan samen Kerk? Dat is een complex gegeven en vergt, in functie van herstructurering van Pastorale Eenheden, voorafgaand onderzoek. Het SPES-onderzoek van Brendan Reed geeft de voorzet.

De pastorale KNOP: ruimte voor zingeving en spiritualiteit - UZ Leuven
De pastorale KNOP: ruimte voor zingeving en spiritualiteit - UZ Leuven

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat maar liefst 70% van de patiënten verlangt dat artsen en verpleegkundigen aandacht hebben voor de zinbeleving en spiritualiteit van de patiënt. Ongeveer 40% van de patiënten ervaart spitituele pijn, maar slechts 10% wordt daarin effectief gehoord. De pastorale KNOP wil thema's als ziektebeleving, zingeving en -beleving, spirituele noden... bespreekbaar maken met inspirerend materiaal. Een eerste versie gaf al verrassende resultaten. 

www.uzleuven.be/nl/pastorale-dienst

OASE, ruimte voor ontmoeting - St.-Truiden
OASE, ruimte voor ontmoeting - St.-Truiden

In het kader van de zondagsliturgie willen we via de samenzang, de opstelling van de kerk en het actief betrekken van alle aanwezigen een hechte zondagsgemeenschap vormen. 

www.oaseviering.be

Werkgroep jongerenkerk Dekenaat Aalst
Werkgroep jongerenkerk Dekenaat Aalst

Het project biedt een uitweg aan jongeren in de scholen die iets verder willen gaan met hun geloof en die in de territoriale pastoraal en in de schoolpastoraal (een school is immers geen kerk) te weinig plekken vinden om dit op eigen maat te beleven. Terzelfdertijd biedt het aan de territoriale pastoraal een kans om jongeren te verwelkomen in het kerkelijk midden. 

https://www.kerknet.be/dekenaat-aalst

Cafaith Tereken St.-Niklaas
Cafaith Tereken St.-Niklaas

Was het oorspronkelijke idee om een ontmoetingsdag een laagdrempelige opstap te laten zijn voor een jarenlange traditie van een parochieweekend en kansengroepen en gezinnen te bereiken vanuit de geloofsgemeenschap, voortschreidend inzicht leidde tot Cafaith: een plek waar jonge gezinnen elkaar kunnen ontmoeten. “Waar mensen zich kunnen thuis voelen en de kans krijgen elkaar zoveel mogelijk te kennen, vloeit solidariteit en inzet voort, wordt solidariteit en inzet volgehouden.”

Geloofsgemeenschap Sint-Jozef Tereken

Dominicus Gent
Dominicus Gent

Dominicus Gent, met de Blaisantkerk in de Rabotwijk als thuisbasis, zet een verbrede, verbindende en geïntegreerde en online communicatie op rond de vier kernthema's: vieringen, Bijbel, Dominicaanse inspiratie en maatschappij & wereld.

www.dominicusgent.be

Pastorale Eenheid Maria Magdalena - Mortsel
Pastorale Eenheid Maria Magdalena - Mortsel

Na een bevraging bij de bevolking van Mortsel (door studenten van de Opleiding Communicatie Thomas More-Hogeschool Mechelen) wil de Pastorale Eenheid de huidige communicatie laten doorlichten. Van daaruit zoekt ze wegen om de 20- tot 60-jarigen duurzaam bij de gemeenschap te betrekken en zo verder te bouwen aan een vurige gemeenschap.

www.mijnparochie.be

Het I-lab van Clemenspoort - Gent
Het I-lab van Clemenspoort - Gent

De Clemenspoort wil, net als andere initiatieven onder de noemer I-lab, met het concept van de alpha-cursussen als methode en Divine renovation van James Mallon als kader voor parochie-opbouw, op weg gaan om te zien hoe de ‘Canadese’ methode in de Vlaamse Kerk kan geïmplementeerd worden. 

www.clemenspoort.be

Lof der DUURZAAMHEID - Kortrijk
Lof der DUURZAAMHEID - Kortrijk

Met vijf uitgewerkte kunstinstallaties wordt duurzaamheid verpakt in kunst. De maker van deze vijf werken nodigt zes andere kunstenaars uit om hun kunstvorm te verwerken in zijn monumentale installaties. Voor iedere kunstinstallatie wordt een muziekstuk gecomponeerd.

www.kerkinkortrijk.be

Parochie Heilige Franciscus van Assisi - Assenede-Evergem-Zelzate
Parochie Heilige Franciscus van Assisi - Assenede-Evergem-Zelzate

Via alpha-cursussen wil het project de nieuwkomers en parochianen, die zich met hun gezin voorbereiden op de initiatiesacramenten, laten ervaren wat het betekent om te leven vanuit verbondenheid met Christus en zijn gemeenschap. Er wordt werk gemaakt van een onthalende en evangeliserende Kerk (onder andere met onthaalkiosken) op de acht plaatsen waar mensen samenkomen.

www.parochie-assenede-evergem-zelzate.be

ZOEKPUNT - dekenaat Genk
ZOEKPUNT - dekenaat Genk

Het dekenaat kon dankzij een erfenis een winkelpand aankopen op een drukke winkelas. De inrichting van dit pand in het shoppingcentrum van de stad is belangrijk om er te kunnen zijn voor mensen en om hen in hun zoektocht naar zingeving te prikkelen en te bemoedigen. Het hele proces van aankleding en invulling van dit aanwezig-zijn mag groeien langs synodale weg.

www.dekenaatgenk.be/zoekpunt


Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle - Mechelen
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle - Mechelen

De geloofsgemeenschap van O.L.V.-over-de-Dijle is duidelijk een keuzegemeenschap voor Groot-Mechelen. De klassieke communicatiekanalen zijn voor jongere generaties niet altijd de meest efficiënte. Na een bezinningsproces werden hernieuwde uitgangspunten aan de gemeenschap gegeven en wenst ze een hedendaagse mixed-media communicatiestrategie op te zetten via digitale en sociale communicatiekanalen. Zo hopen ze te communiceren over wat er leeft én willen ze in interactie gaan met medemensen, zoekend naar zingeving en inspiratie.

www.onzelievevrouwoverdedijle.be 

De Ark - Vlaanderen
De Ark - Vlaanderen

De nieuwe wetgeving van de persoonsvolgende financiering anno 2017 bedreigt de kernwaarden van de Ark, omdat de nadruk ligt op individualisering van de zorg. Het budget voor gemeenschapsopbouw en werken rond spiritualiteit verkleint. De nieuwe generatie medewerkers staat voor de uitdaging de essentiële waarden van de Ark op een nieuwe manier vorm te geven. Het inspiratieproject "Geplant aan stromendhttps://gelovenbeweegt.nimbu.io/admin/channels/sg-projecten/entries/5e8716b48bf74754f10073ef/edit# water" wil de inspiratie en spiritualiteit van de Ark versterken voor alle betrokkenen. Space for Grace ondersteunt de Ark om een meditatiegroep op te zetten met bewoners, medewerkers en mensen uit de geloofsgemeenschap.

www.ark.vlaanderen

Jong-gezinnenwerking - Parochie Gent-Oost - Ledeberg
Jong-gezinnenwerking - Parochie Gent-Oost - Ledeberg

Vanuit het project zoekt de geloofsgemeenschap wegen om jonge gezinnen op een permanente en continue manier te betrekken in de opbouw van de gemeenschap door middel van o.a. begeleide ontmoetings- en vormingsnamiddagen, door in te zetten op gastvrijheid, verkondiging en geloofsverdieping. Daarnaast wil men op vlak van communicatie partners aanspreken en interessante fora ontdekken om als parochie op de figuurlijke areopaag van deze tijd te staan.

www.parochiegentoost.be

H. Clara-parochie - Eeklo-Kaprijke-St.-Laureins
H. Clara-parochie - Eeklo-Kaprijke-St.-Laureins

De inspanningen van initiatie in geloof worden dankzij het project verder geïntensifieerd. De geloofsgemeenschap wil een permanenter aanbod naar jonge gezinnen uitwerken en nieuwe wegen opzoeken om de communicatie te optimaliseren.

www.parochie-eeklo-kaprijke-sint-laureins.be

CULTUUR@KERK-IN-ROESELARE
CULTUUR@KERK-IN-ROESELARE

Cultuur@Kerk-in-Roeselare creëert via multimediale thematische culturele evenementen ontmoeting en dialoog over de spirituele schoonheid en rijkdom van ons christelijk erfgoed en zingevingskader. De taal van die dialoog is die van de kunst en de schoonheid, een universele taal.

Een ontmoetingscaravan als presentieplek Zandhoven-Ranst
Een ontmoetingscaravan als presentieplek Zandhoven-Ranst

Als gelovige gemeenschap willen we vanuit de presentiebenadering naar mensen toestappen, met hen in relatie gaan, ons met hen verbinden. We richten ons op die mensen die betekenis willen geven aan hun leven, zinzoekers, mensen die zich om welke reden dan ook niet thuis voelen in onze maatschappij, mensen op zoek naar een luisterend oor, warme, trouwe nabijheid … mensen die tot nu toe de weg naar ons niet gevonden hebben en tevens ook naar hen die ooit zijn afgehaakt.

www.saraenabraham.be

Een luisterend oor(d) St.-Truiden
Een luisterend oor(d) St.-Truiden

Rondom de St. Pieterkerk, die nog zelden gebruikt wordt voor de eredienst, willen we een participatieproject opzetten, met als doel om er een ‘luisterend oord’ te creëren: een plek voor verhalen en ontmoeting, specifiek gericht op kinderen en jongeren. We willen hiervoor samenwerken met verschillende (ook niet-kerkelijke partners) om tot een van onderuit gedragen project te komen en meer verbondenheid te bewerkstelligen in deze buurt.

https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-eenheid-sint-trudo-sint-truiden

Labyrint Gent
Labyrint Gent

Op vraag van diverse partners is Labyrint een laagdrempelig levensbeschouwelijk zingevingsproject waar mensen terecht kunnen voor individuele begeleiding, praatgroepen of reeksen rond concrete levensthema’s. Mensen krijgen ruimte om persoonlijke antwoorden te ontdekken of te herontdekken. Om inzichten van wijsheid te vinden, om even op adem te komen, om de ziel te voeden, om met eenvoudige middelen het leven te vieren.

http://www.labyrint-een-weg-naar-de-ziel.be/

Een reportage als impressie

Op (I)pad met Franciscus - Rijkevorsel-Hoogstraten
Op (I)pad met Franciscus - Rijkevorsel-Hoogstraten

Dit project is een essentieel deel van de samenwerking tussen de pastorale eenheid Sint Franciscus te Hoogstraten-Rijkevorsel en het Franciscaans belevingscentrum van de Kapucijnengemeenschap van Meersel-Dreef. Het wil de boodschap van het belevingscentrum via een unieke app laat doordringen in alle geledingen van de werking van onze pastorale eenheid, door mensen uit te nodigen tot verdieping en hen uit te dagen om keuzes te maken voor ons gemeenschappelijk huis van de schepping, de lokale kerkgemeenschap en de samenleving. Praktisch gaat het om het gebruik van een tablet tijdens en na het bezoek van het belevingscentrum.

https://sintfranciscus.com/index.php/contact-kapucijnenklooster

parochieklooster
Vrijwilligen - Verbindende Emmaüsmomenten Aalst
Vrijwilligen - Verbindende Emmaüsmomenten Aalst

Het project heeft als focus om te groeien als algemene, gastvrije geloofsgemeenschap die door de inzet van vrijwilligers verbinding tot stand brengt met Aalst en omgeving (a), en hen constructief leren omgaan met veranderingsprocessen (b).

Ene plekke - Buizingen
Ene plekke - Buizingen

Ons project ‘Ene plekke’ komt voort uit het idee dat we een ruimte willen creëren met en voor onze vormselgroepen waar iedereen (jong en minder jong) de mogelijkheid vindt om even op adem te komen.
De ruimte zal zich situeren in de kerktuin. We maakten bewust de keuze voor de kerktuin om het project laagdrempelig te houden voor iedereen die zoeker is, geprikkeld wil worden, die een rustmoment zoekt, … Zo kan iedereen komen en gaan wanneer hij of zij wil en is de plek altijd ter beschikking van zij die er nood aan hebben.

https://parochiesinbeweging.be/

Doopproject St.-Andreaskerk Gent
Doopproject St.-Andreaskerk Gent

Door te investeren in de fresco-schildering, door een digitale ontsluiting dmv film en website, door de ontwikkeling van een doopcatechese voor ter plaatse én voor elders wordt de vernieuwde doopkapel bij de St.-Andreaskerk van Gent het vertrekpunt voor een initiërend catechetisch traject én de ontmoetingsplek voor de katholieke St.-Jan de Doper en de orthodoxe H. Apostel Andreas-parochie

Kerk-hoek PE Edith Stein Kortrijk
Kerk-hoek PE Edith Stein Kortrijk

We willen binnen de liturgisch ruimte, een plek creëren waar plaats is voor ontmoeting. Door een hoek/beuk van de kerk herinrichten zodat deze nog steeds deel is van het geheel, maar toch een andere dimensie aan de Kerk geeft. We voelen een nood aan ontmoeting los van wat wij nu geloofsgemeenschap noemen. Onze kerkmensen worden steeds maar kleiner in aantal en toch zijn er heel wat mensen geïnteresseerd in kerk en gemeenschap. Er is NOOD aan wederzijdse ontmoeting

https://www.kerkinkortrijk.be/parochies/pe-edith-stein/

Virtuele ontsluiting van vieringen vanuit St.-Servaasbasiliek Grimbergen
Virtuele ontsluiting van vieringen vanuit St.-Servaasbasiliek Grimbergen

We willen op een innovatieve, hedendaagse en toegankelijke manier mensen uit de (lokale) gemeenschap connecteren op de liturgie en maken we nabijheid van Kerk op een nieuwe manier mogelijk. Tegelijk moet dit project een inspirerend pilootproject zijn rond virtueel ontsluiten van activiteiten vanuit geloof en liturgie.

http://www.abdijgrimbergen.be/prior-johan-goossens

AbdijWZC H.Hart
Verbonden met elkaar in en rond Kleine Brogel
Verbonden met elkaar in en rond Kleine Brogel

We willen kleinschalige projecten opzetten die op een laagdrempelige en levendige manier de sterke tijden van het jaar in de kijker zetten en zo mensen uit verschillende sectoren samenbrengen en verbinden met elkaar.

https://www.kerknet.be/parochie-sint-ursula-kleine-brogel/contact

Hemelse Gaarde Erembodegem
Hemelse Gaarde Erembodegem

Als bruisende, open geloofsgemeenschap van Ten Bos (Erembodegem) willen we - volgens het gedachtegoed van "Laudato si" - ook de prachtige natuur rond onze St.-Amanduskerk betrekken bij onze geloofsbeleving, en die ook toegankelijk maken voor al wie op zoek is naar rust, naar de zin van het leven, naar gemeenschap.

www.kerknet.be/organisatie/parochie-aalst-hopparochie

Ten Bos Hopparochie
Unconditional Duffel
Unconditional Duffel

Unconditional creëert samenkomsten die, geloven in de 21e eeuw plausibel maakt en wekt zo de bereidwilligheid om mee te werken aan een vernieuwde geloofsgemeenschap.

De samenkomsten en initiatieven worden georganiseerd door enthousiaste ruimdenkende gelovigen voor ieder die op zoek is naar positiviteit, spiritualiteit of relevante religiositeit.

Unconditional benadrukt de persoonlijke vrijheid door in te zetten op een verwelkomende spiritualiteit langs wegen van muziek, ontmoeting, meditatief en affirmatief gebed en verkondiging.

www.unconditional.be   

Filosofenfontein Heverlee op nieuwe wegen
Filosofenfontein Heverlee op nieuwe wegen

Het project beoogt de realisatie van drie doelstellingen: 1. interne versterking van de gemeenschap van Filosofenfontein, maar ook 2. externe versterking door netwerkverbreding. Dit alles moet ultiem bijdragen aan 3. een veranderende visie op de kerk van morgen. 

www.filosofenfontein.be

Xenner - presentieproject Mol-Balen
Xenner - presentieproject Mol-Balen

Door middel van outreachende buurtpastoraal, met mensen uit bepaalde buurten bouwen aan laagdrempelige presentieplekken, waar mensen op verhaal kunnen komen bij vrijwilligers die gevormd zijn in de presentiehouding, waardoor mensen zichzelf kunnen zijn, zich gewaardeerd weten en zich kunnen verbinden.

www.xenner.org

Raak aan en laat je raken. OLV over de Dijle Mechelen
Raak aan en laat je raken. OLV over de Dijle Mechelen

Wie je ook bent, vanwaar je ook komt, hoe je ook gelooft, Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle stelt een tiental eilanden voor, noem het stilteplekken, die op een kunstzinnige manier vanuit ons rijk erfgoed, met focus op spiritualiteit en met prikkeling van onze zintuigen, stilaan vorm krijgen.

Ons project heet "Raak aan en laat je raken" : elk eiland prikkelt één van onze zintuigen die immers de meest directe toegangspoort zijn tot een meer dan gewone ervaring.

De levensaspecten verzamelen we onder het uitnodigende citaat “Vier het leven/Leven”.

Tal van kunstvormen (textiel, fotografie, video, schilderkunst, meubelkunst, installaties….) gaan in dialoog met het historisch erfgoed en brengen ons bij wat ons ​​​​naar de diepte inspireert, beweegt, ….

Dit project-in-uitvoering ontvouwt zich de volgende maanden stap voor stap.

https://www.onzelievevrouwoverdedijle.be/

Ownership - Universitaire Parochie KU Leuven
Ownership - Universitaire Parochie KU Leuven

Dit project draait om ‘ownership’. Het situeert zich tegen de achtergrond van het individualisme en de ‘keuzekerk’ – mensen kiezen zélf voor geloven – en de verwatering van de vertrouwdheid met christelijk geloof. Het wil echtparen, jonge ouders en ook studenten en young professionals stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geloof en spiritualiteit en dat te verkennen en te verdiepen; het project wil handvatten aanreiken om dat te doen.

https://www.kuleuven.be/up

http://keepupthespirit.be

Inclusieve gemeenschapsopbouw van jongeren, gezinnen en bejaarden in Waregem
Inclusieve gemeenschapsopbouw van jongeren, gezinnen en bejaarden in Waregem

De Sint-Jozefskerk, waar we als St.-Michielsbeweging in Waregem thuis zijn, wordt omwille van het kerkenplan in 2021 gesloten. We plannen een verhuis naar het Woonzorgcentrum De Karmel in Waregem van Curando waar we actief willen samenwerken met hun werking en dus niet zomaar een gebruiker van een ruimte zullen zijn. De oorspronkelijke kleinere kapel die voorzien was in het WZC, krijgt een flexibele wand zodat de kapel toegankelijk is voor een grotere gemeenschap en deze extra ruimte ook voor ontmoeting gebruikt kan worden, wat voor ons cruciaal bij gemeenschapsopbouw hoort.