KLEIN MANIFEST VOOR VERNIEUWING

In één van de learning communities, de clustergroep SINT-MICHIELSBEWEGING, LABYRINTH, LUISTEREND OORD, XENNER is er een sterke sense of urgency om te vernieuwen in de kerkgemeenschap. Deze sense of urgency ontbreekt soms in de kerkgemeenschap, maar is noodzakelijk om ruimte te creëren voor de Geest. Durven vernieuwen vraagt om los te komen uit vastgeroeste structuren en gewoonten.

Daarbij maakte deze groep een aantal belangrijke reflecties:

 • Vernieuwing is het resultaat van een blijvende dialoog tussen de eigen identiteit en de toegankelijkheid ervan. Inclusief denken en ruimte voor meerzinnigheid zijn hiervoor essentieel. De opdracht is om verder te schrijven aan de identiteit zodat ze relevant blijft in de context waarin ze aanwezig is.
 • We dienen te blijven zoeken naar nieuwe articulaties van het christendom in eigen middens én daarbuiten. De kerk heeft een zich steeds vernieuwende traditie en blijft een gemeenschap van inspiratie. Het christendom blijft relevant in een wereld waar we op een kantelpunt zitten met betrekking tot onder meer democratie, ecologie en armoede.
 • Hoe kunnen we recht doen aan Sellman’s religieuze autonomie van mensen vandaag? Ondanks de angst voor vernieuwing en mogelijke polarisatie binnen de kerkgemeenschap, is de spanning tussen continuïteit en vernieuwing onvermijdelijk. Rimpelloze vernieuwing en vitalisering biedt wellicht te weinig toekomstkansen. Door iets met die spanning te doen, kan je ze vruchtbaar maken om energie te leveren voor geest- en levenskracht.
 • We moeten durven blijven in gesprek gaan en samenwerken met andere groepen en instanties in de samenleving. Daarbij moet niet zozeer gezocht worden naar compromissen in de vernieuwing die we willen bewerken, maar naar synthese tussen de verschillende invalshoeken. Op deze manier kan het frisse van vernieuwing beter bewaard blijven.

In onze samenkomsten hebben we geleerd van elkaars good practices:

 • De grote meerwaarde van je project te laten begeleiden door een externe, professionele coach waardoor gewone dingen bijzonder gemaakt kunnen worden. Door in dialoog te gaan met een externe coach kan je effectief met een andere blik leren kijken om tot echte vernieuwing te komen.
 • Het koesteren en waarderen van vrijwilligers en hen ruimte geven om zichzelf te zijn.
 • Continu blijven verbouwen aan je project: zijn we goed bezig? Gaan we in op de noden die er zijn? Hebben we iedereen mee? Hoe kunnen we obstakels overwinnen?
 • De grote waarde om samen te werken met personen, groepen en instanties buiten het eigen midden.
 • Niet vergeten om te waarderen wat er al is en dat naar waarde te schatten. Vernieuwing hoeft niet altijd te lukken, we zijn ook lerend.
 • Letterlijk verhuizen geeft nieuwe kansen en een nieuw elan. Durven veranderen door er met een caravan op uit te trekken of een kerk herinrichten geeft nieuwe mogelijkheden en bereikt nieuwe groepen.
 • Een gezond evenwicht houden tussen doen en denken. Nieuwe dingen proberen en erover blijven reflecteren.
 • Persoonsgericht blijven werken. De relevantie van christelijke projecten kan ook liggen in het zo nu en dan van grote betekenis zijn voor een kleine groep.
 • Vastberaden creatief omgaan met erfgoed.
 • Creatief balanceren tussen ‘de kerk maakt de gelovigen’ en ‘de gelovigen maken de kerk’.
 • Mogen vertrouwen op methodieken die zingeving en spiritualiteit bij mensen naar boven laten komen.
 • Digitale middelen en wegen kunnen geen vervanging zijn van live ontmoetingen, maar hebben wel iets anders te bieden dat de moeite waard is.

We hebben evenzeer geleerd van elkaars uitdagingen:

 • De confrontatie met consumerende leden in een gemeenschap die vernieuwing wil.
 • Vernieuwingsprocessen leiden en beslissingen nemen zonder dat iedereen mee is.
 • De frustraties die voortkomen uit het gebrek aan gastvrijheid vanuit vastgeroeste praktijken.
 • Moedeloosheid wanneer vernieuwende activiteiten weinig ruimte vinden.
 • De vaststelling dat door de pandemie een deel van het kerkpubliek wegblijft.
 • Een gebrek aan waardige verloning voor vrijgestelden binnen de kerk, ook in vernieuwende initiatieven.