Het rapport van de nulmeting: de interviews met representatieve personen uit de Vlaamstalige Kerk, als referentiepunt voor de antwoorden van de verantwoordelijken van de geselecteerde projecten.