In onwetendheid kan men niet zondigen

Vanuit ons eigen leerproces proberen we de bron van alle gebruikte afbeeldingen te lokaliseren. In de meeste gevallen zijn dat foto's die mensen, betrokken bij de geselecteerde projecten hebben gemaakt. Maar wat doe je als dit beeld nu net hetgeen uitbeeldt wat je wil verwoorden? En je vindt geen bron? Dan reken je er op dat wie zich benadeeld voelt door het gebruik van deze foto, zich meldt bij de projectcoördinator. Een gelijkaardige methode wordt ook gebruikt door samenstellers van handboeken. Te goeder trouw verzamelen zijn afbeeldingen waarop geen auteursrechten staan. Mocht blijken dat dat toch niet het geval is voor één van de gebruikte illustraties, dan verontschuldigen zij zich op voorhand... In onwetendheid kan men niet zondigen.