Een nieuwsbrief als verbindend element

Filosofenfontein Heverlee maakte in haar nieuwsbrief zelfs een rubriek 'Space for Grace' aan naar aanleiding van hun selectie in de tweede ronde. Dat willen we niet van iedereen verwachten, al strekt het tot voorbeeld om een zo breed mogelijke groep binnen de geloofsgemeenschappen te betrekken bij de uitwerking van een project. Ook op andere manieren kan een nieuwsbrief verbindend zijn. Raadpleeg de nieuwsbrieven van de projecten en hun accounts op sociale media via het tabblad 'geselecteerde projecten'.