Drinken aanbieden waar er dorst is

In St.-Niklaas Tereken wil men jonge gezinnen laagdrempelig laten kennismaken met de geloofsgemeenschap. Wordt het eerste contact gelegd naar aanleiding van Eerste Communie van Vormsel, een Cafaith @ Tereken op een vrijdagavond in de maand mikt op een regelmatiger en informeel contact, met toch een inhoudelijke prikkel om gesprekken te voeren. Enkele jonge koppels trekken de kar. De nieuwe traditie van parochie-weekend en ontmoetingsdag vindt mogelijk een nieuwe adem.