Cafaith@Tereken in tijden van corona

Via digitale weg proberen we één vrijdagavond per maand elkaar te ontmoeten. Zo mochten we in de afgelopen maanden alvast 6 gezinnen verwelkomen!

We komen samen onder het motto ‘Uitwisselen over leven, geloof en gezin’ en proberen elke avond te werken rond een bepaald thema (bv. verwachting). Na een warm welkom en een gezellige babbel, starten we met een korte bezinning en gaan we verder in gesprek aan de hand van vragen. Enkele vragen die afgelopen avonden aan bod kwamen:

  • Wat zijn voor jullie als gezin ‘heilige momenten’?
  • Welke drie woorden karakteriseren jullie als gezin?
  • Hoe zie jij jezelf als ouder? Wat vind je daarin belangrijk?
  • Welke rol speelt het geloof in jullie gezin?
  • Wat betekent “verwachting” voor jou in deze periode van advent?
    Is het een periode die je heel bewust meemaakt/beleeft?
    Hoe doe je dat concreet, bijvoorbeeld met de kinderen?
  • Wat verwacht het geloof/God/Jezus van mij/ons?

Het waren alvast heel intense en inspirerende avonden en we kijken er alvast naar uit om ook fysiek bij elkaar te komen.