Space for Grace bouwt voort

op het fundament van 'levende geloofsgemeenschappen'

Het innovatieplatform ‘Space for Grace’ komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Voor het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) zijn innovatie en vitaliteit geen nieuwe thema’s. Het lekenberaad zette immers in 2014 al een onderzoek op poten naar ‘levende geloofsgemeenschappen voor morgen’.

In functie van dit onderzoek namen meer dan 1000 mensen deel aan een brede online bevraging. Die peilde naar de feitelijke situatie en naar de gewenste situatie van de geloofsgemeenschap. Op die manier kwam niet alleen in beeld hoe de respondenten hun geloofsgemeenschap ervaren zoals die is, maar ook hoe ze hun ideale gemeenschap dromen. Een vergelijking tussen beide toont de werkpunten en dus de verwachtingen van de respondenten.

Het werd duidelijk dat een groot aantal gemeenschappen hier nu al veel van waar maken. Ze vormen een sterk samenhangende groep die open staat naar de bredere samenleving. Ze steunen elkaar om daadwerkelijk als christen te leven. Het gaat hier niet om sektarische clubjes maar voornamelijk om parochies en andere groepen waarvan de leden elkaar wekelijks ontmoeten. Ze laten zich inspireren door de Bijbel en Jezus Christus en weten zich verbonden door een gemeenschappelijke spiritualiteit en vieringen in het weekend.

De resultaten van dit onderzoek werden in oktober 2015 gepresenteerd tijdens een druk bijgewoonde studiedag. Na de studiedag werd een website gelanceerd, www.gelovenbeweegt.be, waar allerlei geloofsgemeenschappen zich konden registreren. Op vandaag staan daar een 120-tal gemeenschappen opgelijst.

In 2016 volgde de publicatie van een brochure met alle resultaten. Hieruit blijkt dat er een groot verlangen is om werk te maken van geloofsgemeenschappen die bruisen van vitaliteit, met een kwalitatief liturgisch aanbod, een stevig engagement voor kwetsbaren in de samenleving en ruimte voor participatie en onderlinge gesprekken over wat het betekent om vandaag christen te zijn.

Ondertussen zijn in de meeste bisdommen herstructureringen en schaalvergrotingen van het parochielandschap achter de rug. Er zijn nieuwe pastorale eenheden of zones gevormd, er ontstonden nieuwe samenwerkingen, er werd veel tijd en energie geïnvesteerd om dit allemaal georganiseerd te krijgen. Dit is overigens op veel plaatsen nog steeds een ‘work in progress’.

Het eerste jaarrapport van de Kerk in België, gepubliceerd in november 2018, toont een divers en veelzijdig beeld van een kerkgemeenschap die zich op talloze manieren inzet in de samenleving.

In het voorjaar van 2019 schrijft het IPB een volgend hoofdstuk in dit verhaal. In samenwerking met verschillende partners wordt een heus innovatieplatform uitgebouwd. De bedoeling is om lokale geloofsgemeenschappen te ondersteunen – met knowhow en met budget – die aan de hand van creatieve en innovatieve projecten de vitaliteit van de gemeenschap een boost willen geven.