Woon- en Zorgcentrum Rustenhove


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

… we binnen onze werking van het woon-en zorgcentrum veel aandacht besteden aan de drie pijlers van een geloofsgemeenschap: liturgie, verkondiging en diaconie. Er is een dagelijkse eucharistie in de kapel, een wekelijkse communieronde bij de bewoners op de kamer en wekelijks een gemeenschappelijke woord- en communiedienst op elk van de vier afdelingen, het dagcentrum en de beide serviceflats campussen. Er zijn ook maandelijks gebedsvieringen in de kapel rond een thema. We leven in ons WZC samen met vele bewoners en gebruikers en met twee kleine gemeenschappen van zusters: de zusters van de Heilige Familie en de zusters Benedictinessen van de eeuwige aanbidding. Omdat we het charisma van onze stichtende zusters hoog in het vaandel dragen, besteden we jaarlijks met de medewerkers voldoende aandacht aan bezinning en spiritualiteit.

Daarnaast hebben we zowel in groep als individueel vaste contact- en gespreksmomenten met onze bejaarden rond Kerk, pastoraal en zingeving. Er zijn de groepsgesprekken op maandag rond de artikels van KERK & leven, individuele contacten bij het begin van het verblijf om de pastorale noden in kaart te brengen en gaandeweg geloofsgesprekken naargelang bepaalde moeilijkheden opduiken. Ieder jaar zetten we ons in voor enkele projecten van Broederlijk delen. Bij de vele activiteiten kunnen we steeds beroep doen op de ondersteuning van vele medewerkers, vrijwilligers en zusters.

Daar vele bewoners ernstig ziek zijn is er veel aandacht voor ondersteuning en begeleiding van bewoners, familie en medewerkers rond het levenseinde. De ziekenzalving en stervenszegening zijn hierbij belangrijke rituelen. Ook na het overlijden van bewoners wordt veel aandacht besteed aan het passend en zinvol afscheid nemen en herdenken van onze bewoners. De pastorale werking van het WZC Rustenhove wordt gedragen en uitgebouwd door een werkgroep Leven die bestaat uit 15 medewerkers. Zowel vanuit de directie, de staf, de werkgroep Wonen en leven, als van iedere afdeling is men hierbij betrokken. De levende geloofsgemeenschap van Rustenhove is voor ons een samenspel van liturgische en geloofsaspecten en van respectvolle, dagdagelijkse inzet voor elkaar vanuit de evangelische kernwaarden. Dit samenspel van spiritualiteit en inzet voor bejaarden is ooit begonnen bij onze stichters: de zusters van de Heilige Familie en blijft de bron van waaruit we werken en leven

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

Kapel, leefruimtes en cafetaria…

Adres

Rollegemstraat 17, 8880 Ledegem

Meer info

Website: www.rustenhove.be

Contact

Dominiek Gheysen
dominiek.gheysen@rustenhove.be
056 50 94 71

---
Informatie laatst gevalideerd op 27 okt 2015