Vzw Gezondheidszorg Heilige Familie


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

… we nog altijd een belangrijke plaats toekennen aan wat christelijke spiritualiteit op vandaag voor bewoners, patiënten en medewerkers kan betekenen. We doen dit vanuit het charisma van onze stichters die hun inspiratie vonden in de persoon van Jezus Christus. Zijn voorbeeld riep hen indertijd op tot zorg voor de meest kwetsbare mensen in de maatschappij. Dit voorbeeldverhaal blijven de zusters tot op heden aan nieuwe medewerkers vertellen.

We willen deze levende geloofsgemeenschap vorm geven door op de drie terreinen van liturgie, verkondiging en diaconie hedendaagse initiatieven uit te werken. Er zijn toch nog altijd vijf eucharistievieringen in de kapel met onze vaste aalmoezenier, er zijn enkele communierondes, er zijn vele individuele geloofsgesprekken en groepsgesprekken rond zingeving en geloof. Ook uitvaarten kunnen nog in onze kapel plaatsvinden. Op het vlak van pastoraal en zingeving wordt jaarlijks ook van medewerkers een engagement gevraagd. Er worden jaarlijks ook enkele projecten van Broederlijk Delen gesteund

Daarnaast zijn we ons ook bewust van de uitdagingen die deze christelijke identiteit naar de toekomst te wachten staat. Vooreerst worden initiatieven genomen om het luik van spiritualiteit en spirituele zorg ten volle te integreren in de patiëntenzorg, de psychologen zijn hierbij ons eerste aanspreekpunt, overleg met de teams is hierbij even onontbeerlijk. Verder bereiden we met enkele theologen een traject uit op het niveau van staf, directie en bestuur om deze christelijke inspiratie voor de volgende jaren te verankeren.

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

We hebben een centrale kapel waar eucharistie, gebed en afscheidsliturgie plaatsvindt, maar op vandaag zijn er evenzeer bijeenkomsten en gesprekken rond geloof en spiritualiteit in leefruimtes en vergaderzalen.

Adres

Groeningepoort 4, 8500 Kortrijk

Meer info

Website: www.pzhfamilie.be

Contact

Evelyn Laperre
info@pzhfamilie.be
056 24 52 11

---
Informatie laatst gevalideerd op 27 okt 2015