Vrijwilligersgroep pastoraal Sint-Andriesziekenhuis


Wij zijn een levende geloofsgemeenschap omdat...

(Geloofsgesprek) Sommige vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap voeren wekelijks gesprekken met patiënten. Deze patiënten worden aan hen doorgegeven door een pastor. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, houden gezelschap, schenken wat extra aandacht aan patiënten. De meer complexe situaties (bv. sterk gevoel van machteloosheid, zinzoeken, geloofscrisis,…) worden opgevangen door de pastores.

(Vervoer) De vrijwilligers zetten zich in voor het vervoer van patiënten naar en van de kapel op zon- en feestdagen, bij algemene ziekenzalvingen en andere pastorale activiteiten.

(Liturgie) Tijdens de zondagsvieringen, algemene ziekenzalving, in de diensten van de Goede Week zorgen vrijwilligers voor de muziek, doen dienst als lector, voeren praktische taken uit vooraf (info-folders verspreiden, een aandenken aan de viering maken voor de deelnemers…). Enkele vrijwilligers gaan voor in de zondagsviering, volgens een beurtrolsysteem waar ook de pastores aan deelnemen. Na een viering is er telkens een moment voor deze gemeenschap om bij te praten met een drankje, soms voor een diepgaander gesprek. Een vrijwilliger werkt mee aan dooppastoraal.

Praktische informatie

Over de gebedsplaats

Sint-Andriesziekenhuis

Adres

Bruggestraat 84, 8700 Tielt

Meer info

Website: www.sintandriestielt.be

Contact

Hans Bogaert
hans.bogaert@sintandriestielt.be
051 42 52 42

---
Informatie laatst gevalideerd op 27 okt 2015